Δέν ἀφήνουμε τίς βλακείες γιά τό (κάθε) κούλλλιιι;

Τὸ  κούλλλιιι, ὅπως καὶ ὅλη ἡ οἰκογένειά του, ὡς γνήσιος βενιζελικὸς ἀπόγονος…

….οὔτως ἤ ἄλλως, ἐδῶ καὶ χρόνια, ἀνήκει στοὺς «ὑψηλοὺς προσκεκλημένους» τῶν παγκοσμίων τοκογλύφων καί, πρὸς τοῦτον τοὺς βλέπουμε, συχνά-πυκνά, νὰ περιφέρονται σὲ λέσχες, στοὲς καὶ ἱδρύματα, πρὸ κειμένου νὰ λάβουν σχετικὲς ἐντολές, γιὰ τὸ πῶς θὰ διαχειρισθοῦν ἐμᾶς, τοὺς χαχόλους.

Ὥρα νὰ μάθουμε περισσότερα γιὰ τὴν συμμετοχὴ Μητσοτάκη στὴν Bilderberg…

Τὸ (κάθε) κούλλλιιι λοιπόν, οὔτως ἢ ἄλλως, ὑπάρχει στὴν πολιτικὴ σκηνὴ τῆς χώρας (καὶ ὄχι μόνον τῆς δικῆς μας χώρας!!!), διότι ἔτσι ἀπεφάσισαν κάποιοι ἄλλοι, πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς, γιὰ ἐμᾶς.
Αὐτὰ τὰ πρόσωπα οὔτε γκαντέμηδες εἶναι μὰ οὔτε καὶ γουρλῆδες. Βιτρινοῦλες εἶναι, ποὺ ἐν ἀγνοίᾳ μας προσκυνοῦμε, ἄλλος περισσότερο κι ἄλλος λιγότερο.

Καιρὸς λοιπὸν νὰ ἀρχίσουμε νὰ σοβαρευόμεθα, ὅσο τὸ δυνατόν, γιὰ νὰ κατανοήσουμε πλήρως τοὺς λόγους ἀναλήψεως τῆς (φερομένης ὡς) κυβερνήσεως ἀπὸ τὸ ἐν λόγῳ κουδουνισμένο.
Ὄχι διότι δὲν μποροῦμε νὰ ἀστειευόμεθα μὲ τὶς ἀνοησίες τους, ἀλλὰ διότι ὅσο περισσότερο ἀστειευόμεθα, ἑστιάζοντας μόνον στὶς ἀνοησίες καὶ στὶς συμπτώσεις, τόσο περισσότερο ἀπομακρυνόμεθα ἀπὸ τὶς ἀλήθειες.
Ὅσο ὅμως ἐμεῖς ἀρνούμεθα νὰ ἑστιάσουμε στὶς ἀλήθειες, τόσο τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας θὰ ἐξουσιάζουν τὶς ζωές μας. Διότι, ὡς γνωστόν, ὑπάρχουν ἀφέντες, μόνον ὅσο οἱ δοῦλοι ἀρέσκονται στὸ νὰ εἶναι δοῦλοι.

Φιλονόη

(Visited 206 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Δέν ἀφήνουμε τίς βλακείες γιά τό (κάθε) κούλλλιιι;

Leave a Reply