Ψέμμα, δόλος καὶ ἀπάτη μόνον ἀπὸ τὰ ΜΜΕ

Διάχυτος εἶναι ἡ πεποίθησις στὶς ΗΠΑ ὅτι ἡ «αὐτοκτονία» Ἐπστὴν ἔχει ὑπογραφὴ τῆς μαφιόζικης οἰκογενείας Κλίντον.

Δὲν ὑπάρχει βέβαια κάποιο στοιχεῖο γιὰ αὐτό, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν μακρὺ δρόμο αἵματος ποὺ αὐτὴ ἡ ἐμβληματικὴ μαφιόζικη φαμίλια τῆς σοσιαλιμπερὰλ κλίκας ἔχει γεμίση μὲ πτώματα τὴν ἄνοδό της στὴν δόξα καὶ τὸ χρῆμα.

Τὰ μέηνστρημ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως, αὐτὰ ποὺ σᾶς πληροφοροῦν καὶ στὴν Ἑλλάδα, ἤδη προσπαθοῦν νὰ συσκοτίσουν τὴν ἀλήθεια γιὰ τὸ γεγονὸς τῆς αὐτοκτονίας, ποὺ ὅλοι εἶχαν προβλέψει.

Τὸ βαθὺ κράτος τῆς Ἀμερικῆς, οἱ πέντεστα καὶ οἱ Νιοῦ Γιὸρκ Ταίμς, τὸ cnn καὶ τὸ MSMBC παραπληροφοροῦν τὴν κοινὴ γνώμη ἀπὸ ἐχθὲς συστηματικά.

Εὐτυχῶς ὑπάρχουν καὶ τὰ περιφερειακὰ σημεῖα πληροφορήσεως γιὰ νὰ μὴν μείνῃ τὸ πραξικόπημα ἀρχικῶς μὲ τὸ ρωσσικὸ χόαξ καὶ τώρα μὲ τὴν αὐτοκτονία ἀνεξιχνίαστο.

Ὅ,τι λὲν τὰ μέσα μαζικῆς ἐξαπατήσεως εἶναι ψέμμα, δόλος καὶ ἀπάτη.
Κλεῖστε τὸ σκάϊ, μὴν δίδετε κλὶκ στὸ λίμπεραλ καὶ τὸ κάπιταλ. Εἶναι ἀπατεῶνες.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ψέμμα, δόλος καὶ ἀπάτη μόνον ἀπὸ τὰ ΜΜΕ

Leave a Reply