Ὑπηρετῶντας τὸ Καθῆκον καὶ παρακούοντας στρατιωτικὲς ἐντολὲς

Ἀνθυπολοχαγὸς ΚΔ Ἀνδρέας Γεωργιάδης τῆς 31 ΜΚ.

Αὐτός, ὡς ἐπὶ κεφαλῆς, μαζὺ καὶ ἡ διμοιρία του, συνεπικουρούμενος ἀπὸ τὸν Ἀνθυπολοχαγὸ Χατζηπιέρα, κράτησαν τὸ Πυῤῥόϊ, τὶς τελευταῖες ἡμέρες καὶ ὧρες τοῦ Ἀττίλα ΙΙ.

Ἠρνήθη νὰ τὸ ἐγκαταλείψῃ, παρότι διετάχθη νὰ τὸ πράξῃ, ἀπειλούμενος μάλιστα μὲ παραπομπὴ σὲ Στρατοδικεῖο γιὰ ἀνυπακοὴ σὲ διαταγή.

Τὸ ἐγκατέλειψε συντεταγμένα τότε μόνον, ὅταν εἶδε τὰ τουρκικὰ ἅρματα ἀπὸ τὴν Τύμπου νὰ ἔρχονται κατὰ πάνω τους (μιᾶς καὶ δὲν διέθεταν Α/Τ ὄπλα καὶ πρὸ κειμένου αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες του νὰ μὴν ἐγκλωβισθοῦν).

Ἔφυγε τελευταῖος ἀπὸ τὸ Πυῤῥόϊ μαζὺ μὲ τὸν καταδρομέα Κώστα Χατζημιχαήλ. Οἱ τοῦρκοι φοβούμενοι μήπως καὶ οἱ καταδρομεῖς δὲν εἶχαν φύγη, ἀπετόλμησαν νὰ μποῦν στὸ Πυῤῥόϊ μόλις τὴν ἑπομένη ἡμέρα…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 134 times, 1 visits today)
Leave a Reply