Δυσφήμισις τοῦ Σαλβίνι μὲ μοχλὸ τὸ «μεταναστευτικὸ» διενεργεῖται…

Μὴ τσιμπᾶς…
Δὲν εἶναι αὐτὸ ποὺ νομίζεις…

Ὅταν ἀναμειγνύεται σὲ «δράσεις» τὸ καμπαλιστικὸ Χόλυγουντ, τῆς (σατανικῆς, τελικὰ) Νέας Τάξεως ὑπάρχει πάντα κάτι πολὺ σκοτεινὸ πίσω ἀπὸ τὴν ἐπιφανειακὴ «φιλανθρωπία»…

Σίγουρα ἕνα κράτος ἔχει νομκὴ ὑποχρέωση νὰ περισυλλέξῃ ναυαγοὺς (ἀνεξαρτήτως προελεύσεως) μέσα στὰ ἐθνικά του ὕδατα.
Μόνον ποὺ ἐδῶ δὲν ἔχουμε νὰ κάνουμε μὲ ναυαγοὺς ἀλλὰ μὲ «μετεπιβιβασθέντες μεσοπέλαγα», μέσῳ ἑνὸς ὀργανωμένου κυκλώματος. (Στὸ κόλπο κι ὁ κάθε ἐπιστρατευμένος Γκῆρ….Ἔχει γραμμάτια νὰ ξεπληρώσῃ τὸ ἄτομο καὶ κάνει ὅ,τι μπορῃ…)
Ἄρα ἔχει κάθε νομικὸ ἔρεισμα ὁ Σαλβίνι νὰ λέῃ: «κόψτε τὰ σάπια, βρὲ ῥεμάλια, καὶ μὴν παίρνετε στὸν λαιμό σας ἀνυποψιάστους ἀνθρώπους γιὰ τὰ βρωμερὰ σχεδιά σας!»

Ὅταν οἱ ἱσπανικὲς ΜΚΟ πηγαίνουν καὶ «ξεφορτώνουν» Ἀφρικανοὺς στὴν Ἰταλία, ἀντὶ γιὰ τὴν Ἱσπανία, δὲν τὸ κάνουν γιὰ νὰ γλυτώσουν λίγο πετρέλαιο στὰ δουλεμπορικά τους. Ἔχει πέση, ἀπὸ τὴν νέα Τάξη, γραμμὴ δυσφημίσεως τοῦ Σαλβίνι, μέσῳ τῆς κλιμακουμένης «μεταναστευτικῆς πιέσεως» στὴν Ἰταλία.

Καί, ἡ κορύφωσις θὰ ἔλθη ὅταν οἱ «χαρτζηλικωμένοι εὐαίσθητοι» θὰ πάρουν γραμμὴ νὰ συγκρουσθοῦν μετωπικῶς μὲ τὴν ἀστυνομία σὲ στημένες διαδηλώσεις «γιὰ τὸ μεταναστευτικό». Στὴν περίπτωση αὐτὴν ἕνας μὲ δύο βαρειὰ τραυματισμένοι ἢ ἀκόμη καὶ νεκροὶ «διαδηλωτὲς» θὰ ἦσαν τὸ ἀπολύτως ζητούμενο γιὰ τὸ μπάχαλο ποὺ θὰ ἐπακολουθήση.
Πλησιάζουν ἐκλογές, στὴν Ἰταλία… Κι ἔρχονται τὰ χειρότερα…

Χοϊδᾶς Διονύσιος

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply