Λογότυπα παιδεραστῶν στήν Καθολική Ἐκκλησία;

Γνωρίζετε τί σημαίνει αὐτό τό σύμβολο;

Εἶναι τὸ λογότυπο «Boy Lover» ( ἀγόρι ἐραστὴς ) τῶν παιδεραστῶν, ποὺ ἀνεκάλυψε τὸ FBI τὸ 2007.

Ἡ Παγκόσμιος Ἡμέρα Νεολαίας 2019 ποὺ διοργανώνεται ἀπὸ τὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία, πραγματοποιήθη ἀπὸ τὶς 22 ἕως τὶς 27 Ἰανουαρίου 2019 στὴν πόλη τοῦ Παναμᾶ, στὸν Παναμᾶ.

Ἀνησυχοῦντες γιὰ τὴν παγκόσμιο ἡμέρα τῆς νεολαίας. Τί; ὄχι;

Μόργκαν Χρῆστος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply