Ὥρα νὰ διδαχθοῦν ἐρωτικοὺς χοροὺς καὶ τὰ …παιδιά!!!

Σύντομα καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Στὸ Drag Queen Hour Story, τώρα τὰ μικρὰ παιδιὰ μποροῦν νὰ μάθουν κάτι νέο. Πῶς νὰ κουνοῦν ἐρωτικὰ τὰ ὀπίσθιά τους (Twerk).

Ἡ Βρεταννὶς τρανσέξουαλ drag queen, Mama G ἐμφανίζεται σὲ βιβλιοθῆκες, θέατρα, βιβλιοπωλεῖα καὶ καφὲ σὲ ὁλόκληρο τὸ Ἡνωμένο Βασίλειο. Σὲ μία ἐκδήλωση στὴν Βιβλιοθήκη «Devon» μὲ ἀκροατήριο γονεῖς μὲ μικρὰ παιδιά, τὴν πιάνει ἡ κάμερα νὰ ἐξηγῇ τὴν γνωστὴ χορευτικὴ κίνηση, ἡ ὁποία ἔχει διαδοθῆ παγκοσμίως καὶ ὀνομάζεται «Τwerk».

Στὸ βίντεο ἡ drag queen, Mama G ἐρωτᾶ τὰ μικρὰ παιδιὰ ἐὰν γνωρίζουν τὴν ἐν λόγῳ χορευτικὴ κίνηση. Ἀπὸ κάτω σιωπὴ καὶ κάποια γέλια. «Εἶναι πολὺ σημαντικό, στὴν ἱστορία γιὰ αὐτὸ θὰ σᾶς κάνω μία ἐπίδειξη. Τὸ μόνο ποὺ χρειάζεται νὰ κάνετε εἶναι ἁπλᾶ, νὰ πρέπῃ νὰ σταθεῖτε μὲ τὰ πόδια σας μὲ τὸ πλάτος τῶν ὤμων ἔτσι, ὥστε στὴν συνέχεια νὰ σκύψετε σὲ μίαν τέτοια θέση, τὸν ἀντίχειρά σας νὰ κολλήσῃ καὶ μετὰ ἁπλᾶ μετακινῆστε τὸν «ἀλήτη» σας, πρὸς τὰ ἐπάνω καὶ πρὸς τὰ κάτω ἔτσι, ὅποτε βγάζετε τὸ «κτύπημα» καὶ αὐτὸ εἶναι διασκεδαστικό.»

Τὸ βίντεο ἔχει προκαλέση σάλο καὶ ποικίλες ἀντιδράσεις.
Ἡ drag queen, Mama G ἄλλαξε τὶς ῥυθμίσεις στὸ προφὶλ στὸ Twitter, ὥστε μόνο οἱ ἐγκεκριμένοι ἀκόλουθοι νὰ μποροῦν νὰ τὸ δοῦν. Πρόλαβαν ὅμως κάποιοι νὰ ἀποθηκεύσουν ἕνα tweet στὸ ὁποῖο φαίνεται νὰ ζητᾷ ἀπὸ τὰ παιδιὰ νὰ τοῦ ἀποστείλουν, τὶς διευθύνσεις ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τους. «Ἐὰν θέλετε ἕνα ἀπὸ τὰ εἰκονογραφημένα φύλλα μου γιὰ μία βροχερὴ ἡμέρα, DM τὸ ἠλεκτρονικό σας ταχυδρομεῖο!»

Κάποιες ὧρες ἀργότερα ἐδήλωσε ὅτι τὸ μήνυμα προορίζετο μόνο γιὰ τοὺς γονεῖς.

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply