Δὲς …«συνειδήσεις» καὶ κρίνε

Ἐκεῖνοι ποὺ μᾶς τὸ ἔπαιζαν (καὶ μᾶς τὸ παίζουν ἀκόμη) «ἀνθρωπιζτὲς» καὶ «ἀλληλέγγυοι» καὶ «ὑπερασπιστὲς τῆς διαφορετικότητος» καὶ «φιλάνθρωποι» καὶ «φιλόζωοι» καὶ τέλος πάντων ὅ,τι ἄλλο τοὺς κατέβαινε στὴν γκλάβα, τώρα ἔρχονται γιὰ νὰ ἐπισφραγίσουν καὶ νὰ νομιμοποιήσουν φρικτὲς σφαγὲς ζώντων ὀργανισμῶν.
(καὶ εὖγε στὸν Αὐτόλυκο γιὰ τὴν δημιουργία τῆς παρακάτω εἰκόνος!)

Ἐκεῖνοι ποὺ πρὸ ἑνὸς ἔτους ἰσχυρίζοντο, μεταξὺ πολλῶν ἄλλων ἀρλουμπολογιῶν, πὼς …«ἔτυχε μία στραβὴ στὴν βάρδια τους», τὴν ὤρα ποὺ ἑκατοντάδες (κατὰ πάκη) «θυσιάζοντο» στὸ Μάτι καὶ στὴν Ῥαφήνα καὶ στὴν πέριξ περιοχή, διότι κι ἐφ΄ ὅσον ἀμέτρητοι ἀνίκανοι ἠρνοῦντο νὰ συνειδητοποιήσουν πὼς συνεργοῦν στὴν δολοφονία ἑκατοντάδων ἀθῴων, μὲ τὴν βλακεία τους καὶ τὴν ἀνικανότητά τους καὶ τὴν ὀλιγωρία τους, τώρα σπεύδουν νὰ …μεταβοῦν στὴν Εὔβοια γιὰ νὰ …συνδράμουν.

πηγὴ

Ποῦ θά συνδράμουν; Στό νά πολλαπλασιασθοῦν τά θύματα;

Καί τό …κερασάκι;
Ἐκεῖνοι ποὺ γιὰ περισσότερο ἀπὸ 4,5 χρόνια μ@λακίζοντο νυχθημερόν, ἀφήνοντας καὶ τὸ -ὄπως προσφάτως ἀπεδείχθη- πανέτοιμο πρὸς χρῆσιν σύστημα συναγερμοῦ (112), νὰ κάθεται καὶ νὰ ἀραχνιάζῃ καὶ νὰ μὴ ἐνεργοποιεῖται πρὸ κειμένου νὰ σωθοῦν ἄνθρωποι, σήμερα ἐπανέρχονται, θρασύτατα γιὰ νὰ κουνήσουν τὸ δάκτυλο ἐπικριτικῶς.

Αὐτὰ τὰ ὑβριστικὰ νούμερα, ποὺ ἀκόμη ὑπάρχουν καὶ δὲν ἔχουν αὐτοκτονήση, ὀφείλουμε, ἅπαντες, κάθε στιγμὴ  νὰ τὰ ξεβρακώνουμε καὶ νὰ τὰ γελοιοποιοῦμε, μήπως κι ἐπὶ τέλους ἀπαλλαγοῦμε ἀπὸ τὴν παρουσία τους καὶ ἀπὸ τὴν μπόχα τους.
Γιὰ ἀρχὴ καὶ βλέπουμε.

Φιλονόη

Σημειώσεις

Εἶναι μαννίτσες γιὰ νὰ κουνοῦν τὸ δάκτυλο ἀποδοκιμαστικά, νὰ κρίνουν, νὰ ἐπικρίνουν καὶ νὰ κατακρίνουν τοὺς πάντες καὶ τὰ πάντα, ἅπαντα τὰ πολιτικοκομματικὰ σούργελα, ποὺ τελικῶς εἶναι μΠατΣοΚαρίες ξεβράκωτες. Εἰδικῶς ὅμως αὐτὰ τὰ τυχάρπαστα, ποὺ τὰ ἀνέσυραν ἀπὸ τὴν -ἐκ φύσεώς τους- ἀνυπαρξία οἱ Μ.Κ.Ο. τοῦ πSoros, ἕνα μόνον χρειάζεται νὰ πράξουν πλέον: νὰ αὐτοκτονήσουν ἅπαντες. Δὲν θὰ τὸ πράξουν ὅμως καὶ πρὸς τοῦτον ὀφείλουμε νὰ τοὺς γελοιοποιοῦμε, νὰ τοὺς ἀποδομοῦμε καὶ νὰ τοὺς κατακρημνίζουμε διαρκῶς, στὶς (ἂς ποῦμε) συνειδήσεως τῶν ὁπαδῶν τους, πρὸ κειμένου νὰ ἐξαφανισθοῦν τὸ ταχύτερον δυνατόν.

Ἐγὼ μὲ τὴν ΝουΔουλάρα δὲν εἶμαι καὶ δὲν θὰ εἶμαι, διότι ξέρω τὸν ῥόλο της καὶ πρὸς τοῦτον δὲν θὰ τὴν ὑποστηρίξω καὶ θὰ παραμένω ἐπιφυλακτικὴ σὲ κάθε εἴδους καλὲς πράξεις της.
Παρ’ ὅλα αὐτὰ καὶ λαμβάνοντας ὑπ΄ ὄψιν πὼς συνέβαλε ὑπὲρ τοῦ δέοντος στὸ νὰ ἀκοῦμε «κρατικὸς μηχανισμὸς» καὶ νὰ ἀντιλαμβανόμεθα …ἀπειλή, σήμερα, τυπικῶς καὶ μόνον, στέκεται ἐντὸς ἀνεκτῶν ὁρίων.
Ὀψόμεθα.

 

(Visited 348 times, 1 visits today)
Leave a Reply