Φαινόμενα …«κλιματικῆς ἀλλαγῆς»!!!

Τὰ δάση τὰ καίει τὸ καθεστώς…
(ἀνεξαρτήτως κόμματος)
Καί, τὸ καθεστώς, δὲν εἶναι «δικό» μας»…

Κλιματικὴ ἀλλαγὴ ὀνομάζεται τὸ φαινόμενο κατὰ τὸ ὁποῖο μέσα σὲ μία δεκαετία καταστρέφονται ἐπάνω ἀπὸ 200.000 στρέμματα δάσους καὶ στὴν θέση τοὺς ξεφυτρώνουν περισσότερα ἀπὸ 30 αἰολικὰ πάρκα μὲ περισσότερες ἀπὸ 350 ἀνεμογεννήτριες.
Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ (ποὺ φυσικὰ ἐλέῳ ἀνθρώπου ὑφίσταται) εὐθύνεται γιὰ ἑκατοντάδες δεινὰ ὄχι ὅμως γιὰ πυρκαϊὲς ποὺ ξεσποῦν μέσα στὰ ἄγρια μεσάνυκτα (3:30) σὲ περιοχὲς ποὺ οὔτε ἀνθρώπινος δραστηριότης ὑπάρχει οὔτε ἀνθρώπινος παρουσία (καλώδια,μετασχηματιστὲς κτλ.)

Μὲ τὶς πρὸ δεκαετίας καταστροφικὲς πυρκαϊὲς στὴ νότια Εὔβοια ἤδη ξεχασμένες καὶ τὶς συνέπειές τους πλέον ὁρατὲς ἀπὸ χιλιόμετρα (κυριολεκτικῶς) περιμένουμε τὴν ἀνάπτυξη στὰ ἀποκαΐδια τῶν ἐφετινῶν καταστροφῶν ὅπου, φυσικά, οἱ πολιτικάντηδες τῆς συμφορᾶς δὲν παρέλειψαν νὰ στήσουν τὴν χιλιοπαιγμένη κακόγουστο παράσταση τῆς πολιτικῆς ἀντιπαραθέσεωςς…

System Failure

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένου Φιλονόη καὶ Φίλοι

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply