Γνωρίζοντες ἕνα γεγονὸς πρὸ τοῦ …γεγονότος!!!

«Ἄχχχ. Αὐτὸ δὲν ἔχει συμβῆ ἀκόμη».

Ἐδῶ εἶναι τὸ βίντεο μίας δημοσιογράφου τοῦ FOX στὶς εἰδήσεις, σὲ ἕναν ἀπὸ τοὺς πυροβολισμοὺς 23 λεπτὰ πρὶν νὰ συμβοῦν. Διαβάζει καὶ συνειδητοποιεῖ ὅτι ἡ συγκεκριμένη εἴδησις δὲν πρέπει νὰ διαβασθῇ μέχρι τὶς 3:00 καὶ λέει: «Ἄχχχ. Αὐτὸ δὲν ἔχει συμβῆ ἀκόμη».

 

Μόργκαν Χρῆστος 

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply