Δὲν ἐξέλιψαν οἱ λόγοι ἀναστολῆς τῶν ποινῶν

Μὲ βάση τὸ παρὸν ἀπαντητικὸ ἔγγραφο, ἰσχύει, ἔως καὶ σήμερα, ἡ ἀναστολὴ τῶν ποινικῶν διώξεων, κατὰ πολιτικῶν προσώπων καὶ στρατιωτικῶν γιὰ τὴν Προδοσία τῆς Κύπρου…

«…Δὲν ἐξέλιπαν ἀκόμη ἀκόμη οἱ λόγοι γιὰ τοὺς ὁποίους ἀνεστάλησαν οἱ ποινικὲς διώξεις…».

Ποιοί εἶναι ῥέ γ@μῶτο αὐτοί οἱ λόγοι πού δέν ἐξέλιπαν οὔτε μετὰ ἀπὸ 44 χρόνια ἀπὸ τὴν κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφαση Ἀβέρωφ-Στεφανάκη;;;;;;;;;

Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὅσο ἀκόμη ἰσχύει αὐτὴ ἡ κοινὴ ὑπουργικὴ ἀπόφασις, οὐδεῖς δύναται νὰ κινηθῇ νομικῶς ἐναντίον εἴτε τοῦ κράτους εἴτε τῶν προδοτῶν τῆς Κύπρου μας.!!!

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 160 times, 1 visits today)
Leave a Reply