Δημοκρατικά, ὀρθοπολιτικὰ καὶ παρασιτικὰ σκουπίδια ὡς πρότυπα

Ποιός εἶναι ὁ Ἐπστην, ποὺ τόσος λόγος γίνεται τὶς τελευταῖες ἡμέρες γιά αὐτόν;

Ὁ Ἐπστὴν εἶναι τὸ ὄνειρο κάθε λίμπεραλ παγκοσμίως, πάμπλουτος ἀλλὰ ὄχι μὲ χρήματα ἀπὸ παραγωγικὴ δραστηριότητα ἀλλὰ ἀπὸ τὴν ἀγαπημένη ἐνασχόληση τῶν λίμπεραλ, τὸν πάσης φύσεως παρασιτισμὸ δηλαδή, κυρίως δὲ τοῦ χρηματιστηριακοῦ στοιχήματος τῶν παραγωγῶν.

Ὁ Ἐπστὴν ἦταν ἕνας μεγάλος χορηγός του δημοκρατικοῦ κόμματος, ποὺ ὑποστηρίζει ὅλες τὶς νέες ἐπιταγές, ἀπὸ τὴν υἱοθεσία σὲ ὁμόφυλα ζευγάρια, τὴν μετακίνηση πληθυσμῶν στὸν πρῶτο κόσμο, τὸ κίνημα τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς καὶ γενικῶς ὅτι ὑποστηρίζει ἡ παγκόσμια χρηματιστηριακὴ καὶ χολυγουντιανη «ἐλίτ».

Ὁ Ἐπστὴν ὡς λίμπεραλ, ποὺ σέβεται τὸν ἑαυτό του, ἠκολούθησε ὅλες τὶς ἐπιταγὲς τῆς φιλανθρωπίας καὶ τῆς «προαγωγῆς τῆς γνώσεως» καὶ τοῦ νέου ἀνθρώπου, κάνοντας δωρεὰ στὸ ἐμβληματικὸ θερμοκήπιο παραγωγῆς τῆς κοινωνικῆς μηχανικῆς γνωστοῦ κὰτ εὐφημισμὸν ὡς «Harvard University».

Τὴν φιλανθρωπική του ἀνάγκη τὴν ἐπεξέτεινε καὶ σὲ ἄλλους κοινωφελεῖς ὀργανισμοὺς ὅπως τὸ γνωστὸ «Clinton foundation», ὅπου ἀπὸ τὰ 100 δολλάρια ποὺ δωρίζονται τὰ 95 ππηγαίνουν γιὰ τὴν διατήρηση καὶ τοὺς μισθοὺς μίας κλίκας ἀνθρώπων ποὺ προωθοῦν τὴν ὀρθοπολιτικὴ ἀτζέντα.

Ὁ Ἐπστὴν, ὅπως τὸ 95% τῆς σοσιαλιμπερὰλ ἐλίτ, εἶχε μία περίεργο σεξουαλικὴ συμπεριφορά, ἀφοῦ τοῦ ἄρεσαν τὰ ἀνήλικα κοριτσάκια (μόνο κοριτσάκια ἄραγε;) καὶ εἶχε δύο ἀεροπλάνα ποὺ μετέφερε τὰ ἀλλὰ στελέχη αὐτῆς τῆς ἐλὶτ στὸ νησί του στὴν Καραϊβικη γνωστὰ καὶ ὡς Lolita express.

Αὐτὴ ἡ ἐλὶτ ἂν δὲν βάζῃ κρέας στὸν πωπό, τὸ ὁποῖο στὶς ἡμέρες μᾶς θεωρεῖται ἀπολύτως λογικό, ἀναπτύσσει ἄλλες διαστροφὲς τὶς ὁποῖες δὲν ἔχει ἀκόμη καταφέρει νὰ νομιμοποιήσῃ καὶ νὰ ἀπενοχοποιήσῃ (Ποῦ θά πάη ὅμως… Δὲν εἶναι κακὸ νὰ συνευρίσκεται στὸ τέλος τέλος μὲ βρέφη 3 καὶ 4 ἐτῶν ἢ νὰ πηδᾷς τὴν γάτα σου).

Αὐτὴ ἡ ἐλὶτ τὰ τελευταία χρόνια ἔχει βγῆ πλέον στὰ πανιὰ καὶ κάνει ἀπὸ ἄμβωνος μαθήματα ἠθικῆς. Ἐὰν δὲν συμφωνῇς δὲ μὲ τὶς ἀπόψεις τους καὶ τὶς πρακτικές τους καταγγέλεσαι ἀπὸ τὸ μέηνστρημ μηντιακὸ σύστημα, τὸ ὁποῖο ἐλέγχει στὶς ΗΠΑ ἀλλὰ καὶ στὴν μικρή μας πατρίδα τὴν Ἑλλάδα, ὡς σεξιστής, ῥατσιστής, φασίστας καὶ μισάνθρωπος.

Κι ἐνῶ, ὁ συγχωρεμένος πλέον Ἐπστὴν ἀγωνιοῦσε γιὰ τὸν ρατσισμό, τὸν λαϊκισμὸ καὶ τὸν σεξισμὸ τοῦ ντηπλόραμπλ ἀνθρώπου, ταὐτοχρόνως ἔχει ζητήση νὰ διατηρηθῇ τὸ DNA του, ὁ ἐγκέφαλός του καὶ τὸ πέος του σὲ κρυογονικὲς συνθῆκες γιὰ νὰ μὴν ἀπωλέσῃ ἡ ἀνθρωπότης τὴν θεϊκή του παρουσία καὶ τὸ πέρασμά του ἀπὸ ἐτούτη τὴν γῆ.

Ὅπου ἀκοῦτε λιμπεραλ νὰ στρίβετε καὶ νὰ ἀπομακρύνετε τὰ παιδιά σας καὶ τοὺς οἰκείους σας.
Ἐὰν πάλι δὲν μπορεῖτε νὰ τὸ ἀποφύγετε τὸ καλλίτερο ποὺ ἔχετε νὰ κάνετε εἶναι νὰ τοῦ σπάσετε τὰ δόντια μὲ ἀπανωτὰ γρονθοκοπήματα.

«Ἕνας»

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Δημοκρατικά, ὀρθοπολιτικὰ καὶ παρασιτικὰ σκουπίδια ὡς πρότυπα

  1. Τὸ “πήδημα τῆς οἰκόσιτης γάτας” ἐφαρμόζεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες ἀπὸ τὶς πολὺ πλούσιες ἰουδαϊκὲς οἰκογένειες τῆς Εὐρώπης. Σαφέστατο ὑπαινιγμὸ ἀφήνει ὁ Roger Peyrefitte στὸ βιβλίο του Les Juifs. (Στὰ ἑλληνικά: “Οἱ Ἑβραῖοι”, ἐκδόσεις Κάκτος.)

Leave a Reply