Γνωρίζοντας τὴν Παπαριά…

Ἡ Παπαριὰ ἕνα παρεξηγημένο σπάνιο φυτὸ ποὺ στὴν Ἑλλάδα τῆς παπαρολογίας, ἐλατρεύθη κι ἐτιμήθη δεόντος. Ἡ παπαριὰ εἶναι ἕνα δένδρο σὰν τὴν ἀχλαδιὰ μόνο ποὺ δὲν κάνει ἀχλάδια.
Ἀνήκει στὴν οἰκογένεια τῶν Papa(nd)riae(u) στὴν ὁποία ἀνήκει ἡ παπάγια καὶ τὸ ἀγγούρι.

Πρόκειται γιὰ δένδρο ἀειθαλὲς ποὺ παράγει καρποὺς ὅλο τὸ ἔτος, τὸ ὁποῖο προστατεύει τὸν καρπό του μὲ πολλὰ τριχίδια. Μὲ αὐτὴ τὴν μέθοδο τὰ διάφορα πουλιὰ-θηρευτὲς δὲν πλησιάζουν. Ὁ καρπὸς τοῦ ἐν λόγῳ δένδρου (τὸ παπάρι) παρατηρεῖται ἔντονα μετὰ τὸ 2ο ἔτος τῆς ἡλικίας του.

Ἀκόμη τὰ παπάρια εἶναι πολὺ εὐαίσθητα σὲ πιέσεις. Μπορεῖ εὔκολα νὰ πρησθῇ λόγῳ μεταβολῶν τοῦ περιβάλλοντος στὴν θερμοκρασία, τὸ pH, καὶ τὴν ὑγρασία. Προτιμοῦν νὰ ἀφεθοῦν σὲ ἠρεμία καὶ μετὰ ἀπὸ μία μικρὴ αὔξηση θερμοκρασίας ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ μικροερεθίσματα ἐκτοξεύονται τὰ σπόρια ποὺ μεταφέρονται στὸ ἄνθος μὲ τὸν ἄνεμο (ἀνεμογκάστρι). Ἡ καταγωγὴ τῆς παπαριᾶς εἶναι οἱ ΗΠΑ.

Λόγῳ τοῦ φαινομένου τοῦ θερμοκηπίου καὶ τῶν εὐεργετικῶν ἀεροψεκασμῶν μὲ chemtrials πλούσια σὲ βάριο, ἀλουμίνιο καὶ ἄλλα βαρέα μέταλλα ἡ παπαριὰ εὐδοκιμεῖ πλέον καὶ στὴν Ἑλλάδα.

Πρὸ κειμένου νὰ μὴν χάσουμε τέτοιο κελεπούρι φυτό, τὸ ὑπουργεῖο παιδείας ἔχει προσλάβη εἰδικοὺς ἀκριβοπληρωμένους συμβούλους, πρὸ κειμένου νὰ καταρτίσουν τὸ κατάλληλο πλάνο, ὥστε ὅλη ἡ ἐκπαίδευσις ἀπὸ ἐθνοκεντρικὴ ντεμοντὲ νὰ γίνῃ πλέον παπαροκεντρική!
Μεταξὺ ἄλλων ῥυθμίσεων μὲ τὸ νομοσχέδιο ποὺ προωθεῖται καταργεῖ μὲν τὸ μάστερ στὴν γεωπονικὴ σχολή, ἀλλὰ τὸ ἀντικαθιστᾶ μὲ τὴν ἐξειδίκευση στὴν παπαρολογία.
Ἐξειδικευμένοι παπαρολόγοι θὰ φροντίζουν ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα τὸ ἐθνικὸ φυτὸ ὥστε νὰ μὴν τοῦ λείψῃ κάτι γιὰ νὰ μπορῇ νὰ ἀνθίζῃ ἀνενόχλητο καὶ νὰ χαρίζῃ τοὺς καρπούς του ἁπλόχερα.

Ἡ παπαριὰ καὶ οἱ καρποί της θὰ ἀντικαταστήσουν τὴν κουκουβάγια στὰ ἐκπαιδευτικὰ cd, ποὺ μὲ τὴν σειρά τους θὰ ἀντικαταστήσουν τὰ σχολικὰ βιβλία, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅσα σχολικὰ βιβλία συνεχίσουν νὰ ὑφίστανται.

Τὰ παπάρια καὶ οἱ παπαριὲς τυγχάνουν μεγάλου σεβασμοῦ στὶς ἡμέρες μας στὴν Ἑλλάδα, κι ἔχουν κατακτήση τὴν θέση τους στὴν καθημερινὴ ζωὴ τοῦ λαοῦ.

  • Εἴτε ὡς ἀπάντηση σὲ βαθυστόχαστο σχόλιο «παπαριές».
  • Ὡς μεγάλη ἔνδειξις προσφορᾶς καὶ ἀλληλεγγύης εἶναι ἡ προσφορὰ παπαριῶν «Πᾶρε τὰ παπάρια μου».
  • Γιὰ ὁτιδήποτε τυγχάνῃ μεγίστης σημασίας ἀπὸ ἐμᾶς λέμε «στὰ παπάρια μου».
  • Γιὰ ἄτομα ποὺ κάνουν βαρυσήμαντες δηλώσεις ἢ πράττουν ἐξ ἴσου σημαντικὰ ἔργα, ὑπάρχει τὸ «φᾶε ἕνα παπάρι» ἢ « τσίμπα ἕνα παπάρι».
  • Σπανιότερα χρησιμοποιεῖται ἡ μέτρησις παπαριῶν γιὰ ἐρευνητικοὺς λόγους «Μέτρησέ μου τὰ παπάρια».

Γιὰ αὐτὸν τὸ λόγο στὴν Ἑλλάδα οἱ Very Important Persons, ὅπως οἱ πολιτικοί, ὁρίζονται ὡς «παπάρες».

Τὸ φυτὸ αὐτὸ ἀναγνωρίζεται καὶ τιμᾶται τόσο πολὺ στὴν χώρα μας, ὥστε κοσμεῖ ὅλα τὰ ὑπουργικὰ γραφεῖα, τὶς αἴθουσες συσκέψεων, τὸ προεδρικὸ μέγαρο καὶ τὸ ἴδιο τὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο.
Θὰ μπορούσαμε νὰ ποῦμε ὅτι σήμερα τὸ δημοφιλὲς αὐτὸ φυτὸ καὶ οἱ καρποί του ἀποτελοῦν τὸ σῆμα κατατεθὲν τῆς ἑκάστοτε κυβέρνησεως, τῆς κυβερνητικῆς πολιτικῆς ἀλλὰ καὶ τῆς δημοκρατίας ποὺ ἀπολαμβάνουν οἱ πολῖτες τῆς χώρας!

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 2,543 times, 1 visits today)
One thought on “Γνωρίζοντας τὴν Παπαριά…

Leave a Reply