Ὑβριστικὴ ἀντιμετώπισις τῆς γυναικείας Φύσεως

Αὐτό, δὲν εἶναι φυσιολογικὴ ἀνθρώπινος συμπεριφορά.

Αὐτὸ εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα πολλῶν ἐτῶν πλύσεως ἐγκεφάλου. Ἡ γυναῖκα αὐτὴ εἶναι πεπεισμένη, ὅτι ὁλόκληρο τὸ σῶμα της εἶναι ἕνας «κόλπος» καί, κατ’ ἐπέκτασιν, εἶναι κάτι γιὰ τὸ ὁποῖον πρέπει νὰ ντρέπεται καὶ πρέπει νὰ τὸ καλύψῃ, γιατί οἱ ἄλλοι ἔτσι τὴν βλέπουν. 

Καὶ τὸ κοριτσάκι της ἀπὸ ἐννέα ἐτῶν, ἔτσι θὰ πρέπη νὰ ζήσῃ.

Τί νά τούς πῇς ὅμως καί τί νά καταλάβουν; Μεγαλώνουν μὲ αὐτό. Φυσιολογικὸ τὸ θεωροῦν.

Καί, κατ’ αὐτούς, φυσιολογικὸ εἶναι, τὸ νὰ ἔχῃ κάποιος τρεῖς γυναῖκες ἁλυσοδεμένες καὶ νὰ τὶς βγάζῃ βόλτα σὰν τὰ σκυλιά.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 681 times, 1 visits today)
Leave a Reply