Φίλιππος καὶ ἀκέφαλος Βουκεφάλας

Κάτω ἀπὸ τὸ ἄλογο στὸ ΑΜΦΙΠΟΛΙΤΩΝ νόμισμα, τὸ δηλωτικὸ τῶν μεγάλων θεῶν, τὸ Θ!
Γιατί;
Τί σύνδεση μπορεῖ νά ἔχῃ τό Ἀμφιπολίτικο ἱερό μέ τό ἄλογο;

Τό Θ ἀντανακλᾶ καὶ στὴν κεφαλὴ στὸ ἐμπρὸς μέρος τοῦ νομίσματος!
Ποιός εἶναι αὐτός;
Δίας δὲν εἶναι γιατί δὲν ἔχει δάφνινο στεφάνι!
Ποσειδὼν δὲν εἶναι γιατί δὲν ἔχει τρίαινα, οὔτε στὸν ὦμο του, οὔτε πίσω στὸ νόμισμα!
Ἔχει ὅμως τὴν ταινία τοῦ ἥρωος στὸ κεφάλι καὶ εἶναι ὁ ΦΙΛΙΠΠΟΣ!

Κομμένο τὸν 2ο π. Χ. αἰώνα τὸ νόμισμα, μνημόνευε τὴν κοινὴ ὕπαρξη Φιλίππου καὶ Βουκεφάλα στὸ ἱερό της Ἀμφιπόλεως!
Δὲν εἶναι βέβαια ἡ μοναδικὴ κοπὴ μὲ τοὺς δύο τους στὴν Ἀμφίπολη! Στὴν ῥεαλιστικὴ κοπὴ ὅπου ὁ Βουκεφάλας δὲν ἔχει ῥάχη, τὸ κεφάλι του εἶναι ἀπεκομμένο καὶ φαίνεται καθαρά! Στὸ ἴδιο σημεῖο στὸ πρωτότυπο ἄγαλμα στὴν Ῥώμη, φαίνεται καθαρὰ ἡ συγκόλλησις!!!

Τσίντσιφος Ἀστέριος

(Visited 163 times, 1 visits today)
Leave a Reply