Ἴσοι ὅλοι πλὴν κάποιων περισσότερο …ἴσων!!!

Μετὰ τὴν ἐφαρμογὴ τοῦ gdpr ποὺ ἐπιβάλλει καὶ ἀπομάκρυνση καμερῶν ἀπὸ δημοσίους χώρους, καταστήματα κλπ, ξαφνικὰ διαπιστώσαμε πὼς αὐτὸ δὲν εἶναι ἐφικτὸ νὰ γίνῃ, διότι οἱ πολυαγαπημένες μας τράπεζες θὰ μείνουν ἄνευ προστασίας καὶ δυνατότητος καταγραφῆς ληστῶν.

Ἔτσι προβλέπεται νὰ ἐφαρμοσθῇ νέα νομοθετικὴ ῥύθμισις, διορθωτικῆς φύσεως, ποὺ θὰ ἐπιτρέπη σὲ συγκεκριμένους χώρους, ὅπως τράπεζες καὶ δημόσιες ὑπηρεσίες, νὰ ἐπιτρέπεται ἡ ὕπαρξις εἰκονοσκοπίων (καμερῶν).

Ἐπίσης ὁ νέος νόμος σχετικὰ μὲ τὶς μολότωφ ἐκρίθη πὼς εἶναι πολὺ χαλαρὸς καὶ κάποιοι βλέπουν πῶς θὰ αὐξηθοῦν τὰ κρούσματα σὲ δημόσιες ὑπηρεσίες, πρωτοδικεῖα μὲ πλειστηριασμούς, τράπεζες, συμβολαιογράφους.Ἔτσι προβλέπεται νὰ ἐφαρμοσθῇ καὶ ἐδῶ νέα νομοθετικὴ ῥύθμισις, διορθωτικῆς φύσεως, ποὺ εἰδικῶς στὶς παραπάνω περιπτώσεις θὰ διώκονται ὡς κακουργηματικὲς τυχοῦσες ἐνέργειες ποὺ γίνονται κατὰ αὐτῶν τῶν ὑπηρεσιῶν.
Ἔτσι ἔχουμε δύο νέες νομοθετικὲς τροποποιήσεις στὰ σκαριὰ ὑπὲρ τραπεζῶν, συμβολαιογράφων, δημοσίων ὑπηρεσιῶν.

Ὁ ἁπλὸς πολίτης θὰ πρέπει νὰ συνεχίσῃ νὰ κάνῃ πὼς κοιμᾶται ὅσο κάποιοι τὸν καῖν, τὸν ληστεύουν, τὸν δέρνουν.
Ἔτσι γιὰ ἄλλην μία φορὰ ἐπαληθεύεται τὸ προφητικὸ πὼς στὴν δημοκρατούμενη «φάρμα τῶν ζώων» ὅλα τὰ ζῶα εἶναι ἴσα, ἀλλὰ κάποια εἶναι πιὸ ἴσα..

Δαφνομήλης Εὐστάθιος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *