Ἰδιοκτησία Εὐρωπαίων ποὺ συστηματικῶς …καταργεῖται!!!

Ἕνας ἐπιχειρηματίας στὸ Ἄμστερνταμ ἐπέστρεψε ἀπὸ διακοπές, γιὰ νὰ διαπιστώσῃ πὼς ἡ περιουσία του κατελήφθη ἀπὸ 40 μετανάστες, αἰτοῦντες ἄσυλο ποὺ τοὺς τὸ ἠρνήθησαν καὶ τοῦ εἶπαν νὰ φύγῃ. Ὁ ἐπιχειρηματίας Salih Ozcan ἀναφερόμενος στοὺς σωροὺς τῶν σκουπιδιῶν στὴν εἴσοδο εἶπε ὅτι, μόνο ποντίκια καὶ ἀρουραῖοι ἔρχονται ἐδῶ.

Στὸ βίντεο βλέπουμε θυμωμένους Ἀφρικανοὺς μετανάστες ποὺ ἀπειλοῦν τόσο τὸν ἐπιχειρηματία, ὅσο καὶ τὸ πλήρωμα ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμό, πὼς θὰ καλέσουν τὴν ἀστυνομία ἐὰν δὲν φύγουν ἀμέσως.« Πρέπει νὰ φύγω ἀπὸ τὸ δικό μου κτίριο;» ἐρωτᾶ ἀναστατωμένος ὁ Ozcan.

Τελικῶς ἀπεφάσισε νὰ ἐγκαταλείψῃ τὸ δικό του κτίριο πρὶν νὰ ἐμπλακῇ ἡ ἀστυνομία. «Εἶναι ἕνα πολὺ κακὸ συναίσθημα μπορῶ νὰ καταλάβω κάπως αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ αὐτοὶ δὲν μὲ καταλαβαίνουν καθόλου. Ἀπίστευτο. Εἶναι δυνατὸν αὐτὸ σὲ μία τέτοια χώρα.»

Ἡ ἀστυνομία ἐδήλωσε ὅτι δὲν μποροῦν ἀκόμη νὰ ἀπαντήσουν συγκεκριμένα στὴν ὑπόθεση αὐτή, καὶ ὅτι δὲν θὰ ἐκδιωχθοῦν ἐπειγόντως οἱ μετανάστες. Κατὰ μέσον ὄρο, ὁ ἰδιοκτήτης πρέπει νὰ περιμένῃ ἔξι ἑβδομάδες γιὰ μία διαδικασία ἐκκενώσεως.

Ὁ Ozcan ἐν τῷ μεταξὺ προσέλαβε δικηγόρο.

Μόργκαν Χρῆστος

(Visited 549 times, 1 visits today)
Leave a Reply