Φιλελεύθερος εἶναι ἕνα ἐπικερδέστατο ἐπάγγελμα

Ἕνα ἄρθρο ποὺ ἐδημοσιεύθη στὸ «ἰνφογνώμων», νομίζω τοῦ κυρίου Καλεντερίδου, κάνει ἤδη τὸν γύρο τοῦ Διαδικτύου καὶ προκαλεῖ ποικίλα σχόλια, ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἀποβιομηχάνιση τῆς χώρας καὶ ἀναφέρεται εἰδικότερα στὸ ἐργοστάσιο τῆς ΤΕΟΚΑΡ στὸν Βόλο ποὺ παρήγαγε τὰ αὐτοκίνητα NISSAN στὴν Ἑλλάδα, προσθέτοντας μεγάλη προστιθεμένη ἀξία, ἀφοῦ πολλὰ κομμάτια τους παρήγοντο στὴν Ἑλλάδα (κυρίως στὸν Βόλο) κάνοντάς τα, σύμφωνα μὲ τὴν εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία, εὐρωπαϊκὰ καὶ ἀπηλλαγμένα ἀπὸ τοὺς κοινοτικοὺς δασμούς.

Τὸ ἄρθρο ἀναφέρει, ὀρθῶς, τὴν ἀδιαφορία τῶν πασόκων παλαιοκομμουνιστῶν ὅπως ἡ Βάσω Παπανδρέα, ἀλλὰ καὶ τοπικοὺς παράγοντες, ὅπως ὁ τότε δήμαρχος Βόλου Κουντούρης ἀνήκων στὴν πρὸ χουντικὴ ΕΔΑ, ἀλλὰ καὶ ὁ ἐκσυγχρονιστικὸς Ἀστέρας καὶ μέλος τῆς καλῆς κοινωνίας τοῦ Βόλου πιτσιώρης, ὁμοίως πασόκος παλαιὸ κομμουνιστής.

Ἐν πολλοῖς αὐτὴ εἶναι ἡ ἀλήθεια. Αὐτὸ ποὺ τὸ ἄρθρο δὲν ἀναφέρει εἶναι τὸ πότε συνετελέσθη καὶ γιατί τὸ ὁριστικὸ κλείσιμο τοῦ ἐργοστασίου.
Αὐτὸ ἔγινε τὸ 1992 ἐπὶ κυβερνήσεων «φιλελευθέρου» (μὲ πολλὰ εἰσαγωγικὰ) Μητσοτάκη τοῦ ἐπιτίμου.

Εἰδικότερα δέ, σὲ μία εὐρωπαϊκὴ οἰκονομία μὲ π@υτάνες καὶ κόλπα κάτω ἀπὸ τὸ τραπέζι, ἡ οἰκογένεια Μητσοτάκη ἠθέλησε νὰ τὸ παίξῃ παρθένα.
Τὸ 1992 (νομίζω) ἐπρόκειτο ἡ ΕΛΑΣ νὰ ἀποκτήσῃ ἕνα στόλο 2000 αὐτοκινήτων τὰ ὁποία ὁ κύριος Θεοχαράκης προσπαθοῦσε (κατ’ ἐμὲ ὀρθῶς καὶ ἐπαναλαμβάνω σὲ μία ΕΟΚ τῶν γνωστῶν Γαλλο-γερμανικῶν πρακτικῶν) αὐτοδικαίως νὰ ἀγορασθοῦν ἀπὸ τὴν ἑλληνικὴ αὐτὴ βιομηχανία γιὰ εὐνοήτους λόγους.

Γκὲς γουάτ…..
Ἡ Ἁγία οἰκογένεια προφανῶς δὲν τὰ βρῆκε στὸ ὕψος τῆς ἀντιπαροχῆς καὶ ἔδωσε τὴν μεγάλη αὐτὴ παραγγελία στὴν Σιτροὲν τοῦ κυρίου Συγγελίδου, ἀργότερα συζύγου τῆς σοσιαλίστριας ἐπαναστάτριας Μίλενας Ἀποστολάκη (τέως δημοσιογράφου τοῦ Μάκη Τριανταφυλοπούλου).
Αὐτὸ ἦταν καὶ τὸ τελικὸ κτύπημα στὸ ἐργοστάσιο τὸ ὁποῖο ἡ Nissan μετεκόμισε στὴν Μεγάλη Βρεταννία.

Τὸ νὰ εἶσαι «φιλελεύθερος» τελικὰ στὴν Ἑλλάδα εἶναι ἐξαιρετικὸ ἐπάγγελμα.

«Ἕνας»

Υ.Γ.1. Πιστεύω στὴν καλλλιτέρα τιμὴ γιὰ τὸν καταναλωτή, ὅταν τὸ παιχνίδι παίζεται στὰ ἴσα.
Υ.Γ.2. Ἡ ὑψηλὴ ἐξειδίκευσις καὶ τὰ ῥομποτικὰ συστήματα, ποὺ διέθετε τὸ ἐργοστάσιο στὸν Βόλο ἦταν πρωτοπόρα καὶ θὰ μποροῦσε νὰ τροφοδοτήσῃ μία ἐπανάσταση στὴν Ἑλλάδα στὸν τότε ἄγνωστο ἀκόμη (καὶ σήμερα ἀκόμη) τομέα τῆς ῥομποτικῆς.
Υ.Γ.3. Μὴν μασσᾶτε.

(Visited 229 times, 1 visits today)
Leave a Reply