Θεϊκὴ ὀμορφιὰ στὰ χέρια ἀρχαιοκαπήλων

Καταπληκτικὸ κοντινὸ πλάνο μίας ἐκ τῶν Καρυατιδῶν στὸ Ἐρεχθεῖο.

Φωτογραφία τοῦ 1930.

Ὁ Σιμόπουλος ἀναφέρει ὅτι ὅταν ὁ Ἔλγιν ἔκλεψε τὴν μία μὲ ἔγγραφη ἄδεια τοῦ τοπικοῦ μητροπολίτου, οἱ Τοῦρκοι φύλακες γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἔφευγαν τὰ βράδυα ἀπὸ τὶς θέσεις τους διότι τρομοκρατημένοι ἄκουγαν μὲ τοὺς ἄλλους Ἀθηναίους, τὸ κλάμα τῶν ὑπολοίπων Καρυατιδῶν τους ποὺ ἔψαχναν τὴν χαμένη ἀδερφή τους…

Ἀμπατζῆς Φάνης

(Visited 199 times, 1 visits today)
Leave a Reply