Θεϊκὴ ὀμορφιὰ στὰ χέρια ἀρχαιοκαπήλων

Καταπληκτικὸ κοντινὸ πλάνο μίας ἐκ τῶν Καρυατιδῶν στὸ Ἐρεχθεῖο.

Φωτογραφία τοῦ 1930.

Ὁ Σιμόπουλος ἀναφέρει ὅτι ὅταν ὁ Ἔλγιν ἔκλεψε τὴν μία μὲ ἔγγραφη ἄδεια τοῦ τοπικοῦ μητροπολίτου, οἱ Τοῦρκοι φύλακες γιὰ μεγάλο χρονικὸ διάστημα ἔφευγαν τὰ βράδυα ἀπὸ τὶς θέσεις τους διότι τρομοκρατημένοι ἄκουγαν μὲ τοὺς ἄλλους Ἀθηναίους, τὸ κλάμα τῶν ὑπολοίπων Καρυατιδῶν τους ποὺ ἔψαχναν τὴν χαμένη ἀδερφή τους…

Ἀμπατζῆς Φάνης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply