Ὑπῆρξε καὶ ὁ «Ἄτρωτος»!!!

Δὲν νομίζω κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἄντεχε, ἔστω καὶ τὸ 10%, τῶν βασανιστηρίων, στὰ ὁποία τὸν ὑπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες…

Οὔτε τὸ 10%…!!!!
Βασανιστήρια, ἀπάνθρωπα καὶ ἀνείπωτα…
Καὶ ἄντεξε…

Καί, μέσα στὴν παραζάλη τοῦ πόνου του, τοὺς γελοῦσε, τοὺς εἰρωνεύετο, τοὺς κορόϊδευε…
Κι ἐστάθη ὄρθιος…
Ὁ «Ἄτρωτος»…

Αὐτὸν ὅμως ποὺ δὲν κατάφερε ὁλόκληρος ἡ Βρεταννικὴ ἀποικιοκρατία νὰ τὸν καταβάλη, τὸ ἐπέτυχε ὁ παλαιός του συναγωνιστὴς καὶ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῶν Κυπρίων.
Ἀπὸ τὸν πόλεμο τῆς ΕΟΚΑ: «τὸν ἔκλεισε στὴν φυλακή!»…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply