Ὑπῆρξε καὶ ὁ «Ἄτρωτος»!!!

Δὲν νομίζω κάποιος ἀπὸ ἐμᾶς νὰ ἄντεχε, ἔστω καὶ τὸ 10%, τῶν βασανιστηρίων, στὰ ὁποία τὸν ὑπέβαλαν οἱ Ἄγγλοι ἀποικιοκράτες…

Οὔτε τὸ 10%…!!!!
Βασανιστήρια, ἀπάνθρωπα καὶ ἀνείπωτα…
Καὶ ἄντεξε…

Καί, μέσα στὴν παραζάλη τοῦ πόνου του, τοὺς γελοῦσε, τοὺς εἰρωνεύετο, τοὺς κορόϊδευε…
Κι ἐστάθη ὄρθιος…
Ὁ «Ἄτρωτος»…

Αὐτὸν ὅμως ποὺ δὲν κατάφερε ὁλόκληρος ἡ Βρεταννικὴ ἀποικιοκρατία νὰ τὸν καταβάλη, τὸ ἐπέτυχε ὁ παλαιός του συναγωνιστὴς καὶ θρησκευτικὸς ἡγέτης τῶν Κυπρίων.
Ἀπὸ τὸν πόλεμο τῆς ΕΟΚΑ: «τὸν ἔκλεισε στὴν φυλακή!»…

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

 

(Visited 288 times, 1 visits today)
Leave a Reply