Διαβιῶντες ἐν ἀνομίᾳ καταφέρνουμε κι ἐπιβιώνουμε

Ἕνα σύντομο ταξείδι στὴν ἑλληνικὴ ἐπαρχία μοῦ ὑπενθύμισε ὅτι ἡ τοπικὲς κοινωνίες ζοῦν καὶ ἐργάζονται, γιὰ τὰ δυτικὰ πρότυπα, σὲ καθεστὼς ἀπολύτου ἀνομίας.

Ἀποδείξεις, ὁδήγησις, κράνη, κανόνες κοινῆς ἡσυχίας, you name it· ποσοστὸ τηρήσεως νομοθεσίας ἀπὸ 10 ἕως 0 %.
Τὸ βασικότερο: ἐπέτεινε τὴν ἤδη ὑπάρχουσα ἄποψή μου ὅτι μόνο ἔτσι μποροῦν νὰ ζήσουν καὶ νὰ εὐημερήσουν — γενικότερα, σὲ συνθῆκες χαμηλῆς παραγωγικότητος, ἔτσι ἐπιβιώνουν οἱ κοινωνίες.

Κατὰ συνέπεια, ὁποιαδήποτε σοβαρὴ προσπάθεια αὐστηροποιήσεως τῶν κανόνων πιθανότατα θὰ τοὺς ὁδηγοῦσε σὲ κατάῤῥευση.

Κίσσας Χρῆστος

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply