Γκρέτες καὶ Καρ(ι)όλες ὡς «πολυεργαλεία» ἀντικαταστάσεως πληθυσμῶν

Γιὰ νὰ ὑπάρξῃ νέα τάξις χρειάζονται καταστραμμένα μυαλά!!!

Ἀπὸ τὴν Μαρίνα Ἐμμανουήλ:

Μετὰ τὴν Καρόλα, ἡ Πία. Ἡ Νέα Τάξις πρέπει νὰ κατασκευάζῃ συνεχῶς σύμβολα γιὰ νὰ ἀπευθυνθῇ στὸ θυμικό μας. Σύμβολα μίας χρήσεως, ὥστε μόλις ξεθωριάζει ὁ θόρυβος τοῦ ἑνός, νὰ ξεφυτρώνῃ ἕνα ἄλλο.

Ἡ Εὐρώπη δὲν εἶναι ἀνταγωνιστικὴ ἀγορά, ὑψηλὰ μεροκάματα, ἐργατικὰ δικαιώματα καὶ συνδικάτα ποὺ κατεβάζουν, ἀκόμη, τὸν κόσμο στοὺς δρόμους.
Λύσις; Ὁ ἐποικισμός. Κανονικότατος ἐποικισμὸς τῆς Εὐρώπης. Ὅποιος τολμήσῃ νὰ διαφωνήσῃ ταμπελλάρεται ὡς φασίστας καὶ μισάνθρωπος.

Ἀπό ποιούς;
Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ μεθόδευσαν καὶ μεθοδεύουν τὴν ἐξαθλίωση ὁλοκλήρων λαῶν. Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ προκαλοῦν ἐμφυλίους. Ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ συμμετέχουν σὲ πολεμικὲς ἐπιχειρήσεις….

Πόση ὑποκρισία πλέον καί πόση ἠλιθιότης ἀπὸ τὴν πλευρά μας…;
Οὐδεὶς ἀπὸ αὐτοὺς τοὺς δῆθεν ἀλληλεγγύους ἐνασχολήθη μὲ τοὺς λόγους ποὺ σπρώχνουν ὅλες αὐτὲς τὶς ὀρδὲς ἀπελπισμένων νὰ θαλασσοπνίγονται γιὰ νὰ εὑρεθοῦν στὴν Εὐρώπη. Οὐδεὶς ἀπὸ αὐτοὺς ἔγινε σύμβολο ἀπὸ τὰ ΜΜΕ γιὰ μία διαμαρτυρία τοῦ, παραδείγματος χάριν, ὅτι συμβαίνῃ στὴ Λιβύη, ἀφ’ ὅτου οἱ «καλοὶ» τῆς Δύσεως ξεπάστρεψαν τὸν «κακὸ» Καντάφι.
Οὔτε βέβαια καὶ ἀναρωτῶνται οἱ πολλοὶ γιατί τὸν ἔβγαλαν ἀπὸ τὴν μέση. Δὲν θὰ τοὺς τὸ πῆ κάποιο ΜΜΕ, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ τάσσονται ὑπὲρ τῆς ἀλληλεγγύης τῶν λαῶν, ἀλλὰ ἔθαψαν μία χαρὰ τὴν ἀλληλεγγύη μεταξὺ τῶν Ἀφρικανικῶν λαῶν ποὺ ἐκεῖνος ὁραματίζετο…

Πῶς ἀλλοιῶς θά ἐξακολουθοῦσε ἡ Δύσις νά ἐκμεταλλεύεται τήν Ἀφρικὴ καί πῶς ἀλλοιῶς θά μποροῦσε νά ἐκμεταλλευθῇ ἀκόμη περισσότερο καὶ τοὺς πληθυσμούς της καί, μάλιστα, μὲ τὸν μανδύα τοῦ δῆθεν ἀνθρωπισμοῦ;

Δὲν ξέρω τί συμβαίνει ἀλλὰ ἡ κοιλότης τοῦ ἐγκεφάλου μᾶς χρήζει εἰδικῆς μελέτης……

Γκρέτες, Ἀμαζόνιοι καὶ Γροιλανδία
(πού, ὄχι πολλὰ χρόνια, πίσω, εἶχε ἀμπελῶνες ἀντὶ γιὰ πάγους…)

Ὁ προφήτης προκαλεῖ «κλιματικὴ ἀλλαγή», πρὸ κειμένου οἱ πιστοί του νὰ εἶναι εὐπρόσδεκτοι στὴν Εὐρώπη…

«Νὰ ἀδειάσουμε τὴν Λιβύη ἀπὸ κόσμο ποὺ κινδυνεύει ἀπὸ κλιματικὴ ἀλλαγή!»..

…λέει τώρα τὸ σιωνιστικὸ δουλεμπορικὸ φερέφωνο τῶν Σόρος καὶ Ἀβρααμόπουλων ποὺ κάνει μπίζνες μὲ τὸν ὀργανωμένο ἐξισλαμισμὸ τῆς Εὐρώπης….

Ἡ καινούργια καραμέλα τῶν δουλεμπόρων ἀφοῦ ἡ παλαιὰ ἔχει λειώση πλέον.

«Ἔχουμε φθάση σὲ ἕνα σημεῖο ποὺ ὑπάρχει ἀναγκαστικὴ μετανάστευσις, δηλαδὴ μετανάστευσις ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ ἐξωτερικοὺς παράγοντες, ὅπως ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή.
Καὶ δὲν ἔχουμε πλέον ἐπιλογὴ καὶ δὲν μποροῦμε ἁπλῶς νὰ ποῦμε ὅτι δὲ θέλουμε τοὺς ἀνθρώπους».

Ἔχουν ἐπιτεθῆ στὸ θυμικό μας
(ποντάροντας σὲ ὀρδὲς εὐπίιστων, καλοπροαιρέτων ἠλιθίων)
Ὥστὲ κάποια ῥεμάλια νὰ αὐξήσουν, ἀνεμπόδιστα, τοὺ ἤδη «ἰδιωτικοὺς» φόρους, ποὺ ἔχουν ἐπιβάλη…

Καί τί νά κάνω τώρα μέ σένα ῥέ μ@λάκα μου;

Ὅταν τὸ ἴνδαλμά σου, ἡ Καρόλα, ὁμολογῇ ἐμμέσως ὅτι θαλασσο-ἔπνιξε κόσμο γιὰ νὰ δώσῃ τὴν δυνατότητα σὲ γερμανικὲς μυστικὲς ὑπηρεσίες νὰ ἁλωνίζουν στοὺς ἰταλικοὺς μώλους, ὥστε νὰ ὑπονομεύσουν τὸν Σαλβίνι (μὴν τυχὸν καὶ τοὺς σκάσῃ στὰ μοῦτρα κάποιο εὐρῶ-πυροτέχνημα) τί νὰ κάνω ἐγώ, τώρα, μὲ σένα πού τήν ὑπεστήριζες καί συνεκέντρωνες ὑπογραφές γιά πάρτη της;
Ἀφοῦ λοιπόν ἔτσι τό θέλει ἡ Καρόλα, γιατί δέν μετεβίβασε τό «φορτίο» της σέ ἕνα πλοῖο μέ γερμανική σημαία, πρό κειμένου νά τό στείλῃ στό Ἀμβοῦργο;
Τήν Ἰταλία γιατί τήν ἀνακατεύει;
(Κάποιος νὰ τῆς πῇ ὅτι καὶ ἡ Εὐρώπη ὑποφέρει ἀπὸ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγὴ τὴν ὁποία κατασκευάζουν οἱ φίλοι του μπαμπά της.. Ἄλλωστε ὅπλο εἶναι κι αὐτὸ καὶ μάλιστα ἀθόρυβο…)

Πάρε τὸν ποῦλο καὶ τράβα γλεῖψε (ἀλλὰ μὲ «ἀριστερὸ πρόσημο» – μὴν τὰ μπερδέψῃς…) τὸν κ@λο κάποιας Μέρκελ κι ἄσε μας στὴν ἡσυχία μας.
Κι ὅπως εἶσαι, κᾶνε καὶ μία κολονοσκόπηση μὲ κάποιο αἰολικὸ τῆς Μίζενς, γιὰ νὰ χαρῇ καὶ ἡ Γκρέτα σου…

«…..Ἡ μικρὴ Γκρέτα, οὐδέποτε θὰ μιλήση, γιὰ τὸ πραγματικὸ πρόβλημα τῆς μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος. Δὲν θὰ τὴν δῆ κάποιος νὰ στήνεται ἔξω ἀπὸ τὴν Bayer Monsanto, καὶ νὰ μιλᾷ γιὰ τὴν δηλητηρίαση τῆς γής, τῆς σοδειᾶς, τῶν τροφίμων. Δὲν θὰ τὴν δῆ κάποιος ἔξω ἀπὸ ἐξορυκτικὲς ἑταιρεῖες, ποὺ μὲ τὶς σύγχρονες μεθόδους καταστρέφουν τὸ περιβάλλον (ξέρουμε καλὰ ἐμεῖς, ἔχουμε τὶς Σκουριές). Δὲν τῆς τὰ ἔχουν πῆ αὐτά…»

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Ἀντὶγραφὴ ἀπὸ τὸν Περικλῆ Δανόπουλο:

Ἐπειδὴ μπουκώσαμε πιὰ ἀπὸ σανό, μερικὲς ἀπόψεις γιὰ σκέψη…:

Τὸ σχέδιο συγχύσεως καὶ παραπλανήσεως τῶν λαῶν, ὥστε νὰ μένουν μακρυὰ ἀπὸ διεκδικήσεις, εἶναι σχεδὸν σατανικό.
Κτύπημα κατ’ εὐθείαν στὸ θυμικό, ἀκόμη καὶ μὲ τὴν ἐπίκληση τοῦ μεταφυσικοῦ. Ἡ διαχρονικὴ ἀναζήτησις τῶν ἀνθρώπων, γιὰ ἁγίους καὶ μεσσίες, ἀκόμη καὶ σήμερα, στὴν μετανεωτερικὴ ἐποχή, καλὰ κρατεῖ. Καὶ τὸ παγκόσμιο σύστημα ἐξουσίας, ἀνταποκρίνεται ἄμεσα σὲ αὐτὲς τὶς ἀναζητήσεις.

Ἡ Ἁγία Καρόλα. Ἡ «ἡρωικὴ» καπετάνισσα, ποὺ «ἡρωικῶς» θαλασσο-ἔπνιξε τοὺς ναυαγούς, γιὰ νὰ ὑπακούσῃ στὸ «ἡρωικὸ» κέλευσμα τῆς πατρίδος της: «κατατροπῶστε τὸν Σαλβίνι».
Ἀκόμη καὶ μετὰ τὴν ἀποκαθήλωσή της, ὕστερα ἀπὸ τὴν παραδοχή, ἀκόμη ὁ πολὺς κόσμος πιστεύει στὸ «γενναῖο» κορίτσι, στὴν γοργόνα ποὺ θὰ τσακίση τοὺς δαίμονες.

Ἀλλὰ τὸ νούμερο ἕνα εἴδωλο, εἶναι ἡ Γκρέτα Τούνεμπεργκ. Ἡ ἔφηβος ἀπὸ τὴν Σουηδία, μὲ σύνδρομο Ἀσπέργκερ , μὲ τὴν ἐμμονὴ ἐδῶ καὶ λίγα χρόνια στὴν «κλιματικὴ ἀλλαγή». Ἡ σταυροφορία ποὺ ξεκίνησε ἕνα κοριτσάκι μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, ποὺ τόσο συνεκίνησε τὴν παγκόσμιο κοινότητα, τὰ καλοκουρδισμένα παπαγαλάκια τοῦ τύπου, τοὺς ἐλεεινοὺς κονδυλοφόρους, τὶς γλοιώδεις μαριονέτες τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν.

Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγή. Τὸ ἐφεύρημα τοῦ Ἂλ Γκόρ, ποὺ ἀλλάζοντας τὸ διάγραμμα σχέσεως διοξειδίου καὶ θερμότητος, ἐπέρασε στὸν κόσμο ὅτι ὁ ἄνθρωπος εὐθύνεται γιὰ τὴν κλιματικὴ ἀλλαγή. Ἐτόλμησε τὴν Ὕβρι.
Ὁ ἄνθρωπος, αὐτὸ τὸ ἀλαζονικὸ καὶ ὑπερφίαλο ὄν, μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ τὴν θερμοκρασία ἑνὸς πλανήτου, ποὺ ἔχει ζήση ὑπερθερμάνσεις καὶ παγετῶνες, πολὺ πρὶν ἔλθῃ ἡ ἀνθρώπινος κυριαρχία.

Ἡ μικρὴ Γκρέτα, τὸ κατάλληλο πρόσωπο γιὰ νὰ συγκινήσῃ καὶ νὰ πείσῃ τὴν κοινότητα, γιὰ τὸ κολοσσιαῖο πρόβλημα, ἔχει μιλήση ὡς καὶ στὸ φόρουμ τοῦ Νταβός!
Ἡ μικρὴ Γκρέτα, οὐδέποτε θὰ μιλήση, γιὰ τὸ πραγματικὸ πρόβλημα τῆς μολύνσεως τοῦ περιβάλλοντος. Δὲν θὰ τὴν δῆ κάποιος νὰ στήνεται ἔξω ἀπὸ τὴν Bayer Monsanto, καὶ νὰ μιλᾷ γιὰ τὴν δηλητηρίαση τῆς γής, τῆς σοδειᾶς, τῶν τροφίμων. Δὲν θὰ τὴν δῆ κάποιος ἔξω ἀπὸ ἐξορυκτικὲς ἑταιρεῖες, ποὺ μὲ τὶς σύγχρονες μεθόδους καταστρέφουν τὸ περιβάλλον (ξέρουμε καλὰ ἐμεῖς, ἔχουμε τὶς Σκουριές). Δὲν τῆς τὰ ἔχουν πῆ αὐτά..

Θὰ τὴν δοῦμε σὲ ἕνα ὑπερσύγχρονο οἰκολογικὸ ἰστιοπλοϊκό της οἰκογενείας Γκριμάλντι τοῦ πριγκηπάτου τοῦ Μονακό, μὲ διαφήμιση τῆς Private Bank τοῦ ὁμίλου Λάτση σὲ ἕναν ξεκάθαρο συμβολισμό.
Ἡ κλιματικὴ ἀλλαγὴ καὶ ἡ ἀποτροπή της, εἶναι ὑπόθεσις τῆς ἐλίτ. Κι ἔτσι γαλαζοαίματοι, ἐπιχειρηματικοὶ κολοσσοί, καὶ ἕνα μικρὸ κορίτσι σύμβολο, ἑνώνουν τὶς δυνάμεις τους γιὰ τὴν μεγάλη μπίζνα.

Βλέπει ὁράματα καὶ ἀκούει φωνὲς ἡ Γκρέτα, ἡ σύγχρονος Ζᾶν Ντ’ Ἄρκ. Μόνο ποὺ τὰ μπερδεύει μέσα στὴν σύγχυσή της. Δὲν εἶναι ἄγγελοι αὐτοὶ ποὺ τῆς μιλοῦν. Εἶναι κόρακες. Εἶναι τὰ κοράκια τοῦ Marketing ποὺ τρέφουν μὲ ἰταμὸ τρόπο τὴν ἐμμονή της.

Καὶ ἤδη τὰ σχέδια τῆς «πρασίνου» ἀναπτύξεως, τὰ αἰολικὰ πάρκα στὰ καμένα δάση καὶ οἱ νέες παρεμβάσεις στὴν καθαρὴ ἐνέργεια, ἔχουν δρομολογηθῆ. Μαζὺ καὶ οἱ νέοι «κεφαλικοὶ» φόροι, ποὺ θὰ βαρύνουν τοὺς εὐπίστους πολῖτες καὶ τὰ νέα τέλη ποὺ θὰ εἶναι στὰ ὕψη.

Ἀλλὰ ἡ Γκρέτα οὐδέποτε θὰ μπορέση νὰ καταλάβῃ, πόσο ἐπιδέξια τὴν χρησιμοποίησαν, ὁ πατέρας της ἀρχικῶς, ἀλλὰ καὶ ὅλο τὸ λόμπυ τῆς ἀνθρωπίνου ἐξαπατήσεως μετά. Ἡ ἀλλαγὴ ἔχει ἀρχίση, ἀλλὰ ὄχι ἡ κλιματική.

Ἡ ἐπιστροφὴ στὸν μεσαίωνα μὲ ὅ,τι αὐτὸ συνεπάγεται δὲν ἀργεῖ.

Υ.Γ. Ἀκτιβιστὴς/ἀκτιβίστρια: ἡ μαγικὴ λέξις.

Διονύσιος Χοϊδᾶς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι
 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply