Ψηφοφόροι ποὺ ἀλλοιώνουν ἐκλογικὰ ἀποτελέσματα…

Ἐὰν ψηφίζουν οἱ Ἕλληνες τοῦ ἐξωτερικοῦ, εἶναι ἀλλοίωσις τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος καὶ κόλπο.

Ἐὰν ὅμως ψηφίζῃ ὁ Ἀμπντελραχμάν, ἡ Γκιουλμπαξὲ καὶ ὁ Σουλεϊμὰν ὁ μεγαλοπρεπὴς εἶναι ἐμπλουτισμὸς καὶ διεύρυνσις.

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς πάντως, ὁ νέος ἐκλογικὸς νόμος ποὺ ἔρχεται, ἀφορᾶ στὴν ψῆφο μόνον ὅσων εἶναι ἐγκεγραμμένοι στοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους.
Δηλαδὴ μόνον στοὺς Ἕλληνες πολῖτες (ποὺ διαθέτουν ἑλληνικὸ διαβατήριο) θὰ ἐπιτρέπεται νὰ ψηφίσουν καὶ ὄχι γενικῶς στοὺς ὁμογενεῖς.

Μόργκαν Χρῆστος

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply