Διαγράφουν τὸν Γιάνναρο ἀλλὰ ἀποσιωποῦν τὸ εἶδος τοῦ ὑβριζομένου!!!

Ἔσκισε τὴν γάτα ὁ Κούλης διαγράφοντας τὸν Γιάνναρο ποὺ ἐξύβρισε τὸν ἰρακινὸ …
Τὸν Ἰρακινὸ ΑΡΑΣ Χαμπάυ ποὺ ἀποκαλεῖ τοὺς Ἕλληνες φασίστες, τὴν Ἀθήνα πόλη του, ποὺ θὰ τὴν καθαρίση ἀπὸ ὅλους τους φασίστες…

Ποὺ σὲ μερικὰ χρόνια δὲν θὰ ὑπάρχη οὔτε ἕνας Ἑλληναρᾶς, ἀφοῦ θὰ τὴν ἔχουν καταλάβη.

Αύτός, ποὺ μὲ φωτογραφία ἕνα καλάσνικωφ…
Aὐτὸς ποῦ ὀργανώνει καταλήψεις σὲ κτίρια καὶ κλείσιμο σιδηροδρόμων…
Ποὺ ὑποστηρίζει βιαστές…
Ποὺ μέχρι καὶ οἱ ἀναρχικοὶ τὸν κατήγγειλαν γιὰ πράκτορα τοῦ Ἰράκ, γιὰ δουλέμπορο καὶ γιὰ κακοποιὸ στοιχεῖο…

Αὐτὸν τὸν Ἰρακινό, ὁ Κούλης θὰ τὸν καλέση στό Μαξίμου γιά βραβεῖο;

Ἔτσι γιὰ νὰ ξέρουμε
Ἂσταδιάλα κούλλλιιι!!!

Λαπαθιώτου Κωνσταντίνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply