Θά μάθουμε ἐάν μᾶς …ἀντικαθιστοῦν;

Νὰ βγῇ κάποιος σήμερα καὶ νὰ πῇ στὸν Ἑλληνικὸ λαὸ ἐὰν ἀληθεύουν τὰ δημοσιεύματα μὲ τὸν ἀριθμὸ τῶν ἀλλοδαπῶν ποὺ εἶναι στὴν Ἑλλάδα.

Γιατί ἐὰν ἀληθεύουν, δὲν μιλᾶμε πιὰ γιὰ μεταναστευτικὲς ῥοές. Μιλᾶμε γιὰ ἀλλαγὴ πληθυσμοῦ καὶ ἐξαφάνιση τῆς πατρίδος τῶν Ἑλλήνων.

Οἱ ὁποῖοι, γιὰ νὰ προλάβω τὰ ἀριστερόστροφα οὐγκανοτρὸλ ΣΥΡΙΖΑύγουλα (κατὰ τὸ «χρυσαύγουλα», διότι τὰ ἴδια σκατὰ εἶναι καὶ τὰ δύο…) ποὺ θεωροῦν τὴν πατρίδα «χολέρα», ὅπως ὁ Καρανίκας, τὴν καριέρα ἕνα πράγμα, ὅ,τι κι ἐὰν ἔχουν κάνη, ὅσο μ@λαάκες κι ἐὰν εἶναι…
… αὐτὸ τὸ τέλος δὲν τὸ ἀξίζουν…

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 470 times, 1 visits today)
Leave a Reply