Διδάσκουν στὰ παιδιά μας (ἀπὸ τώρα!!!) τὴν ἀφρό-Εὐρώπη!!!

Θὰ διδαχθῆ στὴν Γ΄ Λυκείου. Ὅταν ἡ Εὐρώπη θὰ γίνη Ἀφρὸ-Εὐρώπη.

Σήμερα ὅμως, στὴν Εὐρώπη, δὲν εὐρισκόμεθα ἐμπρὸς σ’ ἕνα φαινόμενο μεταναστεύσεως. 

Εὑρισκόμεθα  ἐμπρὸς σὲ ἕνα φαινόμενο μετακινήσεως πληθυσμῶν. Μοιάζει μὲ μετανάστευση, πρόκειται ὅμως γιὰ μετακίνηση. Εἶναι ἕνα ἱστορικὸ γεγονὸς μὲ ἀνυπολόγιστες συνέπειες. Δὲν γίνεται μὲ ὀρδὲς πού, ἀπὸ ὅπου περνοῦν μὲ τ’ ἄλογά τους, δὲν ξαναφυτρώνει χορτάρι. Γίνεται μὲ μικρὲς ταπεινὲς ὁμάδες ποὺ κινῶνται διακριτικά.

Δὲν θὰ χρειασθῆ ὅμως, αἰῶνες ἢ χιλιετίες ἀλλὰ μόνο δεκαετίες. Κι ὅπως ὅλες οἱ μεγάλες μετακινήσεις, θὰ ἔχει σὰν τελικὸ ἀποτέλεσμα μία ἐθνικὴ ἀναδιάρθρωση στὶς χῶρες προορισμοῦ, μίαν ἀναπόφευκτο ἀλλαγὴ στὰ ἤθη, μίαν ἀσυγκράτητο διασταύρωση ποὺ θὰ ἀλλάξη στατιστικὰ τὸ χρῶμα τοῦ δέρματος, τῶν μαλλιῶν καὶ τῶν ματιῶν σὲ ὁλόκληρον τὸν πληθυσμό, ἀκριβῶς ὅπως λίγοι Νορμανδοὶ ἐγκατέστησαν στὴν Σικελία ἀπογόνους ξανθοὺς καὶ μὲ γαλανὰ μάτια.

Οἱ μετακινήσεις δὲν σταματοῦν. Ἁπλούστατα, ἑτοιμαζόμεθα νὰ ζήσουμε μίαν νέα ἐποχή: τὴν ἐποχὴ τῆς ἀφρὸ-εὐρωπαϊκῆς κουλτούρας.

Ἡ Γενοκτονία τῶν Λαῶν τῆς Εὐρώπης. Σχέδιο Coudenhove – Kalergi

Μόργκαν Χρῆστος

 

 

(Visited 667 times, 1 visits today)
Leave a Reply