Χρεώνουν θρασύτατα καὶ παράνομα ὅ,τι θέλουν οἱ τράπεζες

Πρὸ τριετίας, ἴσως καὶ λίγο περισσότερο, ὑποχρεωθήκαμε, ἐγὼ καὶ οἱ συνεργάτες μου, νὰ ἀγοράσουμε γιὰ τὶς δύο ἑταιρεῖες, ποὺ εἴμαστε ἑταῖροι μηχανήματα πός.
Κι ἐπειδὴ εἴμαστε μηχανικοὶ ἔπρεπε νὰ ἀγοράσουμε ἀπὸ ἕνα πὸς ὁ κάθε ἕνας.
Σύνολο δηλαδὴ 5 μηχανήματα pos.

Εἴπαμε μὲ κάθε τρόπο καὶ σὲ ὅλους τους τόνους, ὅτι ἐμεῖς δὲν πρόκειται νὰ κόψουμε ἀπόδειξη ἢ νὰ πληρωθοῦμε μὲ πός, μίας καὶ οἱ δουλειὲς μᾶς (ὅσες εἴχαμε ἀκόμη) εἶναι σεβαστοῦ ποσοῦ, διότι πουλᾶμε σπίτια ἢ ἐγκαταστάσεις κάποιας ἀξίας, ποὺ δὲν γίνεται νὰ πληρωθοῦν ἀπὸ πός.
Οὐδεὶς μᾶς ἄκουσε.
Σὲ ὁποία περίπτωση διαπραγματευθήκαμε μὲ τὴν τράπεζα Πειραιῶς καὶ ἀγοράσαμε τὰ πὸς σὲ μία ἀξία (κοντὰ στὰ 200 εὐρῶΧ5=1000 εὐρῶ) χωρὶς νὰ πληρώνουμε μηνιαῖο ἐνοίκιο.

Τὰ χρόνια πέρασαν, δουλειὰ μὲ πὸς δὲν κάναμε, οὔτε γιὰ ἕνα εὐρῶ (ὅπως εἴχαμε φωνάξη εἰς ὦτα μὴ ἀκουόντων) καὶ πρὶν λίγες ἡμέρες μὲ πῆραν τηλέφωνο, ζητῶντας ἐνοίκιο δύο (2) περίπου εὐρῶ τὸν μήνα, γιὰ τὸ κάθε μηχάνημα.
Θὰ μοῦ πεῖτε τὸ ποσὸ εἶναι εὐτελές, ἀλλὰ εἰλικρινὰ ὁ λόγος ποὺ πληρώσαμε 200 εὐρὼ τὸ μηχάνημα ἦταν αὐτὸς ἀκριβῶς: νὰ ἀποφύγουμε τὰ νταβατζηλίκια μία γιὰ πάντα.
Τώρα ἡ τράπεζα Πειραιῶς μᾶς ζητάει 120 εὐρῶ τὸν χρόνο, γιατί δὲν εἰσπράτει προμήθεια ἀπὸ ἀνενεργὰ πός.

Ἑλλάς, ἡ χώρα, ποὺ οὐδεὶς τηρεῖ τὸν λόγο του, ὅπου ἀναγκάζεσαι νὰ κανῃς πράγματα ἐπειδὴ σὲ ὑποχρεώνει τὸ κράτος νὰ κάνῃς καὶ ὅπου τὸ κράτο, ὅ,τι κάνει τὸ κάνει γιὰ νὰ ὑπερασπισθῇ τὰ κουφάρια ποὺ ὀνομάζονται τράπεζες.
Οὔστ ρέ, οὔστ ρὲ ἀπατεῶνες ….. ἀπατεῶνες.

Πρὸ ἡμερῶν δὲ ἔλαβα αὐτὸ τὸ μήνυμα:

«ΑΠΟ 9/9 Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΨΕΩΣ ΠΑΥΕΙ ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ & ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΕ BUSINESS BASIC ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 2 € ΤΟ ΜΗΝΑ.
ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ Η ΣΤΟ 181818»

Τὸ μήνυμα προῆλθε ἀπὸ τὴν ἐθνικὴ τράπεζα γιὰ τὸν ἑορτασμὸ τῆς ἄρσεως τῶν κάπιταλ κοντρόλς.

«Ἕνας»

Στὴν ὁλομέλεια τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ κοινοβουλίου κατετέθη σήμερα ἡ ἀναφορὰ μας σχετικῶς μὲ τὶς παράνομες χρεώσεις τῶν τραπεζῶν γιὰ τὴν χρήση μηχανημάτων Pos.  Ἀπάντησις κόλαφος ποὺ ἀποκαλύπτει τὴν σιωπὴ τῆς κυβερνήσεως, μιᾶς καὶ ἤδη ἔχει ἐνημερωθῆ ἡ ἀρμοδία ἀντιπροσωπεία τῆς Ἑλλάδος στὶς Βρυξέλλες. Ἡ μαζικὴ ἀγωγὴ κατὰ τῶν τραπεζῶν θὰ εἶναι τὸ ἐπόμενον βῆμα…
Καλοῦμε τοὺς πάντες σὲ αὐτὴν τὴν νομικὴ διαδικασία, ποὺ θὰ ἔχη τὴν ἐπίσημο σφραγίδα τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως.

Παναγιώτης Λελιάτσος
9 Ὀκτωβρίου 2017

Ἡ εἰκὼν ἀπὸ τὸν κο Λελιάτσο

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply