Βία κομμουνιστικὴ ποὺ τρελλαίνει…

Φωτογραφία τοῦ 15χρονου Κωνσταντίνου Λώλου, ἀπὸ τὸ Καρπενήσι.

Ὁ Κωνσταντῖνος Λῶλος ἔχασε τὰ λογικά του καὶ παρεφρόνησε τὸ 1949,  ἐνᾦ ἔκτοτε περιεφέρετο ῥακένδυτος, στὴν πόλη τοῦ Καρπενησίου, ὡς ἐπαίτης.
Αὐτὸ συνέβη διότι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1949, κατὰ τὴν κατάληψη τῆς πόλεως τοῦ Καρπενησίου ἀπὸ τοὺς συμμορίτες τοῦ «ΔΣΕ», ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς «Ιης Μεραρχίας» τοῦ «ΔΣΕ» καπετὰν Γιώτης (μετέπειτα Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ, γνωστὸς ὡς Χαρίλαος Φλωράκης), ἔσφαξε ὁ ἴδιος, ἐμπρὸς στὰ μάτια τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν πατέρα του.

Ντόντος Κανέλλος

(Visited 368 times, 1 visits today)
Leave a Reply