Βία κομμουνιστικὴ ποὺ τρελλαίνει…

Φωτογραφία τοῦ 15χρονου Κωνσταντίνου Λώλου, ἀπὸ τὸ Καρπενήσι.

Ὁ Κωνσταντῖνος Λῶλος ἔχασε τὰ λογικά του καὶ παρεφρόνησε τὸ 1949,  ἐνᾦ ἔκτοτε περιεφέρετο ῥακένδυτος, στὴν πόλη τοῦ Καρπενησίου, ὡς ἐπαίτης.
Αὐτὸ συνέβη διότι τὸν Ἰανουάριο τοῦ 1949, κατὰ τὴν κατάληψη τῆς πόλεως τοῦ Καρπενησίου ἀπὸ τοὺς συμμορίτες τοῦ «ΔΣΕ», ὁ ἐπὶ κεφαλῆς τῆς «Ιης Μεραρχίας» τοῦ «ΔΣΕ» καπετὰν Γιώτης (μετέπειτα Γενικὸς Γραμματεὺς τοῦ ΚΚΕ, γνωστὸς ὡς Χαρίλαος Φλωράκης), ἔσφαξε ὁ ἴδιος, ἐμπρὸς στὰ μάτια τοῦ Κωνσταντίνου, τὸν πατέρα του.

Ντόντος Κανέλλος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *