Ὑστερία «ἀντί-ῤατσισμοῦ»

Πῶς εἴπατε;;;

Μιλᾶς στὸ facebook κατὰ τῶν μουσουλμάνων;;
Λές πώς δέν τοὺς θὲς γιά γείτονες καί συμμαθητές;;
Ἤ ὅτι δέν θές τζαμιά στίς πόλεις καί στά χωριά μας, γιά νά μᾶς ξυπνᾷ γλυκά ὁ Ἰμάμης στίς 4:00 τό πρωί;;
Ἤ ὅτι δέν θές σέ λίγα χρόνια νά εἶσαι μειοψηφία στήν -πάλαι ποτὲ- πατρίδα σου;;
Μήπως ὅτι δέν θές Sariah-zone στήν γειτονιά σου, ἀφοῦ ὡς γνωστὸν ὅπου πηγαίνουν αὐτοί, ἀφομοιώνονται;

πηγὴ

Λές ὅτι δέν θές νά τρῷς Χαλάλ τρόφιμα, εὐλογημένα ἀπό τόν μουφτή;;
Λές ἴσως ὅτι δέν θές τό Ἰσλὰμ νά ἐποικίσῃ ξανά τήν γῆ τῶν προγόνων σου, ποὺ ἔδωσαν τὴν ζωή τους γιά νά ἐλευθερωθῇς ἀπὸ αὐτούς, μετά ἀπό τέσσερεις αἰῶνες σκλαβιᾶς;;;

Γιαααὰ πέρνα ἀπὸ τὸ τμῆμα γιὰ ἀνάκριση, νὰ δοῦμε ποιὸς εἶσαι ἐσὺ ποὺ τολμᾶς νὰ ἀντιστέκεσαι στὰ σχέδια ἐξαφανίσεώς σου ἀπὸ τὸν χάρτη…!!

ΥΓ. Νικηταρά μου,εὐτυχῶς ποὺ δὲν ζεῖς σήμερα, γιατί μὲ ἐκεῖνο τό:
«Κουράγιο ὠρὲ Νικήτα, Τούρκους σφάζεις»..
…θὰ σὲ ἔσερναν μὲ τὸ σπαθὶ στὸ χέρι, στὸ ἀνακριτικὸ τμῆμα κατὰ ῥατσιστικῶν ἐγκλημάτων, μετὰ ἀπὸ μήνυση τοῦ Δημητρᾶ σὲ χρόνο dt..!
Κι οὔτε ἄδεια ἐπαίτου θὰ σοῦ ἔδινε ἡ πατρὶς αὐτὴν τὴν φορὰ Νικήτα μου… Οὔτε ἄδεια ἐπαίτου….

Ἀπὸ «Ἀνατολή»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply