Ὑβριδικὸς πόλεμος βιασμοῦ τῆς λογικῆς

Ὁ νέος πόλεμος, ἐδῶ καὶ κάποια χρόνια, εἶναι ὑβριδικός. Δὲν ἔχει ὄπλα καὶ στρατεύματα, ἔχει ὅμως ἰδεολογήματα. Γιατί σκοπὸς δὲν εἶναι ἡ φυσικὴ κατοχὴ τῶν λαῶν, ἀλλὰ ὁ συνειδησιακὸς ἔλεγχος, τὰ περίφημα παιχνίδια μυαλοῦ.
Αὐτὸ ποὺ παλαιότερα ὀνομάζετο αἵρεσις ἢ σέχτα φανατικῶν, σήμερα ὀνομάζεται ἰδεολόγημα. Τὰ ἴδια καὶ χειρότερα ἀποτελέσματα φέρνει, τοὺς ἰδίους φανατικοὺς ἰδεοληπτικοὺς δημιουργεῖ.

Γυναῖκες vegan στὴν Καταλωνία, εἰσβάλλουν σὲ κοτέτσι καὶ διαχωρίζουν τὶς κόττες ἀπὸ τοὺς κόκκορες, γιὰ νὰ μὴν πέφτουν οἱ κόττες θύματα βιασμοῦ(!!). Vegan μὲ ψεῖρες, ζητᾶ βοήθεια ὥστε νὰ εὑρεθῇ ἄλλος ξενιστὴς γιὰ τὶς ψεῖρες, ὥστε νὰ μὴν πεθάνουν (!!!). Σπισιστὲς σπάζουν κρεοπωλεῖα, ξυλοκοπῶντας τοὺς ἰδιοκτῆτες.

Ἀλλὰ αὐτὰ εἶναι πταίσματα ἐμπρὸς στὰ ὄργια τοῦ δικαιωματισμοῦ. Ἡ Ὀργουελικὴ ἀστυνομία σκέψεως λειτουργεῖ κανονικά, δὲν συλλαμβάνει ἀκόμη, ἁπλῶς ἐκφοβίζει ἡ διαπομπεύει. Νεαρὰ κορίτσια πιέζονται νὰ μὴν κάνουν ἀναφορὰ στὶς ἡμέρες τὶς ἐμμήνου ῥύσεω, μὴν τύχῃ καὶ ἐνοχληθοῦν διεμφυλικὰ ἄτομα τῆς παρέας. Ὅποιος ἢ ὅποια σὲ σελίδα ἠλεκτρονικὴ ἢ περιοδικοῦ, ἐξυμνεῖ τὸν ἔρωτα ἀνάμεσα σὲ ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἀποκλειστικά, δέχεται bullying ἀπὸ δικαιωματιστὲς καὶ ὄχι μόνον. Ὅταν ἐξυμνεῖται ὁ ὁμοφυλοφιλικὸς ἔρως, δὲν ὑπάρχει κάποιο πρόβλημα. Διαφημίσεις μὲ ἐγκύους ἀποσύρονται, γιατί θυμίζουν τὸν παραδοσιακὸ τρόπο ἀναπαραγωγῆς ποὺ ἐνοχλεῖ… Καὶ τόσα ἄλλα.

Εἶναι τόσο προκεχωρημένη ἡ προπαγάνδα, ποὺ καταστρέφει συστηματικὰ τὸ κομμάτι τοῦ ἐγκεφάλου, ποὺ εἶναι ὑπεύθυνο γιὰ τὴν ὀρθὴ κρίση τοῦ ἀνθρώπου. Γιατί ὀρθὴ κρίσις ἀπαγορεύεται, ἐκτὸς καὶ ἂν ἐξυπηρετῇ συμφέροντα.

Πρὶν ἀπὸ λίγο καιρό, δικαιωματιστές, μαχόμενοι κατὰ τοῦ ῥατσισμοῦ, κατὰ τῆς ἐκμεταλλεύσεως τῶν γυναικῶν, κατὰ τοῦ σεξισμοῦ καὶ τῶν βιασμῶν, κατήγγειλαν δημοσιογράφο-συγγραφέα, ποὺ μίλησε γιὰ τὴν ἀπάνθρωπο συμπεριφορὰ τῶν φανατικῶν Μουσουλμάνων κατὰ τῶν γυναικών. Οὔτε ἡ μπούργκα ἢ τὸ τσαντόρ, οὔτε τὰ μαστιγώματα καὶ οἱ λιθοβολισμοί, οὔτε οἱ ἐξευτελισμοὶ τῶν γυναικών, ἦσαν ἱκανὰ νὰ δημιουργήσουν ῥωγμὲς στὴν πολιτικὴ κορεκτίλα, ποὺ ἔχει δύο ἀναγνώσεις γιὰ τὸ ἴδιο θέμα: ἐκτὸς Ἰσλὰμ ἡ ἐκμετάλλευσις τῶν γυναικὼν εἶναι καταδικαστέα, ἐντὸς Ἰσλὰμ πρόκειται γιὰ ἤθη καὶ ἔθιμα, ἀνέγγιχτα, ἀσχολίαστα.

Δὲν μιλᾶμε ἑπομένως ἁπλᾶ γιὰ κολλήματα καὶ ἐμμονὲς ἢ παρακρούσεις, μιλᾶμε γιὰ βιασμὸ τῆς κοινῆς λογικῆς. Καὶ δυστυχῶς τέτοια φαινόμενα, ἴσως ὄχι τόσο ἀκραία, συναντᾶς καθημερινά.
Εἶναι ἕνας ἐναλλακτικὸς τρόπος ἐξοντώσεως, στὸν ὁποῖο ὀφείλουμε νὰ ἀντισταθοῦμε.

Δανόπουλος Περικλῆς

(Visited 336 times, 1 visits today)
Leave a Reply