Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο …μαζάνθρωποι καταντήσαμε!!!

Καί, μάλιστα, ἀπολύτως αὐτοβούλως!!!

Εἶναι λίγες ἡμέρες τώρα ποὺ ἔφθασε στὰ χέρια μου αὐτὴ ἡ εἰκόνα:

Ναί, ἐν τάξει… Τὸ νὰ βλέπῃς τὴν …«σαύρα» μὲ ὅλην τὴν «γαλαζοαίματο βασιλικὴ γραμμὴ» αἵματός της εἶναι ἀπὸ μόνον του ἰδιαιτέρως προκλητικό, μὰ εἶναι ἐπίσης καὶ εὐκαιρία γιὰ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐμεῖς, οἱ χαχόλοι, ποὺ καταντήσαμε ὅπως καταντήσαμε, καλῶς καταντήσαμε ἔτσι ποὺ καταντήσαμε. 

Τί θέλω νά πῶ; Πολύ-πολὺ ἁπλᾶ: τὸ φερόμενον ὡς «μέλλον» τῆς «γαλαζοαιμάτου» αὐτῆς οἰκογενείας, ἂν τί νὰ πατήσῃ σὲ ἕνα σκαμνάκι ἢ σὲ κάποιο, τέλος πάντων, ὁποιοδήποτε ἔπιπλο, πρὸ κειμένου νὰ φαίνεται ἐκ πρώτης ὄψεως στὸ αὐτὸν ὕψος μὲ τὰ ἐνήλικα ἄτομα τῆς εἰκόνος, ἔχει τοποθετηθῆ ἐπάνω σὲ βιβλία. Ἐν ὀλίγοις: τὸ μέλλον τους πατᾶ ἐπάνω στὴν συστηματικὴ μελέτη.

Ναί, σὲ βιβλία πατᾶ ἀγαπητοί μου. Σὲ βιβλία. Ἔτσι, γιὰ νὰ μᾶς καταδεικνύῃ, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ τὴν σαχλαμαροτυπικότητά τους, πὼς τοὐλάχιστον αὐτοὶ ποὺ φαίνονται νὰ ἐλέγχουν τὸν πλανήτη δὲν παρασύρονται (ἤ, τέλος πάντων ἐκπαιδεύονται γιὰ νὰ μὴ παρασύρονται) ἀπὸ τὶς ὁποισδήποτε πρόσκαιρες κι ἐφήμερες προχειρότητες, ποὺ μέσα τους ἐμεῖς, αὐθορμήτως πάντα, βουλιάζουμε. 

Τὸ νὰ διαπιστώνῃς πὼς τὸ μέλλον αὐτῆς τῆς οἰκογενείας πατᾶ ἐπάνω στὴν μελέτη, σὲ ὑποχρεώνει νὰ τοὺς σέβεσαι. Ὄχι διότι ἀποδεικνύονται ὡς ἱκανοὶ νὰ διαφεντεύουν τὸν κόσμο μας, ἀλλὰ διότι, πολὺ ἁπλᾶ, ἀποδεικνύονται συστηματικοὶ καὶ συνειδητοποιημένοι. Γνωρίζουν πὼς γιὰ νὰ μπορέσουν νὰ ἐξακολουθήσουν αὐτὴν τὴν μορφὴ ἐλέγχου τοῦ κόσμου μας, ἀπαιτεῖται, ἀπὸ αὐτούς, νὰ θυσιάζουν καθημερινῶς μέρος τοῦ χρόνου τους γιὰ νὰ μελετοῦν. Ἐν ἀντιθέσει φυσικὰ μὲ ἐμᾶς ποὺ οὔτε κἂν περνᾷ ἀπὸ τὸ μυαλό μας μία τέτοια ἐκδοχή…

Στὸν ἀντίποδα ἐσύ, ἐγώ, ἀλλὰ καὶ ὅλοι μας. Ἐμεῖς δῆλα δὴ ποὺ στὴν πλειοψηφία μας, μὲ ἕνα κινητὸ καὶ μίαν ὀθόνη τηλεοράσεως πορευόμεθα. Τὸ βιβλίο γιὰ ἐμᾶς εἶναι ἀπὸ περιττὸ ἔως ἄχρηστο καὶ ἐπιβαρυντικό. Ἡ δὲ πραγματικότης μας εἶναι τέτοια ποὺ ἀκόμη κι ἐὰν γνωρίζουμε τοὺς δυνάστες τοῦ κόσμου μας, ἐξακολουθοῦμε νὰ παραμένουμε πλήρως ἀδαεῖς καί, κατ’ ἐπέκτασιν, χαχόλοι.
Καί, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ καταντήσαμε μαϊμουδίζοντας μιμητικὰ ὄντα, καθημερινῶς βουλιάζουμε ὅλο καὶ περισσότερο στὴν ἀνυπαρξία μας καὶ στὴν ἀναντιληπτικότητά μας.

Ἡ παραπάνω εἰκόνα, κατ’ ἐμέ, καταδεικνύει τὸ ἕνα (σημαντικότερον ἴσως) αἴτιον (ἀπὸ μερικὰ ἀκόμη), ποὺ δικαιολογεῖ τὸ γιατί αὐτοί, ἐδῶ καὶ αἰῶνες, ἐξακολουθοῦν ἀπρόσκοπτα νὰ παραμένουν στὴν κορυφὴ τῆς ἐξουσίας.
Παραλλήλως ἀποδεικνύει πὼς ὅλοι ἐμεῖς, οἱ λοιποί, ποὺ δὲν «πατοῦμε» ἐπάνω στὴν μελέτη, πολὺ ἁπλᾶ ἐπιβεβαιώνουμε πὼς εἴμαστε μάζες γιὰ τὰ …μπάζα.

Φιλονόη

εἰκόνα

 

3 thoughts on “Ὥρα μας νὰ συνειδητοποιήσουμε πόσο …μαζάνθρωποι καταντήσαμε!!!

  1. Ρὲ Φιλονόη! Δὲν ἀντέχω, θὰ τὸ πῶ: ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ! ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ! ΜΠΡΑΒΟ ΣΟΥ!
    Κανεὶς ἕως τώρα δὲν εἶχε ὄχι τὸ θάρρος μὰ -ἁπλῶς- τὴν ἀντιληπτικὴ ἱκανότητα νὰ τὸ διαπιστώση αὐτό!

  2. Ακόμη πιό ωραίο είναι πώς: οί περισσότεροι Έλληνες βλέπουν καί πιστεύουν ότι αυτά τά βαρβαρο-σαυροειδή είναι γαλαζοαίματα! Εμείς, πού πράγματι είμαστε από Βασιλικές γενεές!

Leave a Reply