Χρεωκοπημένη ΔΕΗ; (α)

Εἴπατε κάτι γιά τό «κανόνι» τῆς ΔΕΗ;;;

Γιὰ δεῖτε λοιπὸν πῶς τὸ Ἑλληνικὸ Δημόσιο πληρώνει, ἀπὸ τὸ πρόγραμμα Δημοσίων Ἐπενδύσεων, δηλαδὴ μὲ χρήματα τοῦ Ἑλληνικοῦ Λαοῦ, 7.500 εὐρῶ γιὰ τὸ Hot Spot τῆς Σάμου, 19 μῆνες μετά.

Λελιάτσος Πᾶνος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply