Παγκοσμιοποίησις ἔως νά …«παγώσῃ ἡ κόλασις»;

Κάτι ἁπλὸ καὶ συνάμα ἐλπιδοφόρο …κάπως. Ἀπὸ ὅσα πληροφοροῦμαι, πρέπει νὰ εἴμαστε ἀπὸ τὶς πολὺ λίγες χῶρες, στὶς ὁποῖες ἀρκετοὶ κάτοικοι, τοὐλάχιστον ὅσοι χρησιμοποιοῦν τὸ διαδίκτυο, δὲν ἔχουν «χάψη» τὸ παραμυθάκι τῆς κλιματικῆς ἀλλαγῆς. Χωρὶς νὰ παραβλέπονται κάποιες ἀσκήμιες ποὺ γράφονται γιὰ τὴν δεκαεξάχρονη, χειραγωγουμένη Γκρέτα, εἴμαστε θεωρῶ ἀπὸ τοὺς λίγους ποὺ δὲν τσιμπᾶμε τόσο εὔκολα.

Ὅταν στὸ κυρίαρχο οἰκονομικοπολιτικὸ σύστημα τοῦ πλανήτου, ὑπάρχουν ἀντιθέσεις, λόμπυ ποὺ ἀντιμάχονται μεταξύ τους, τὸ νὰ προσπαθῇς νὰ περάσῃς τὴν γραμμὴ κάποιων ὡς οὐμανισμό, ἔ, αὐτὸ εἶναι ἀποτέλεσμα ἐντόνου πλύσεως ἐγκεφάλου. Ὅταν οἱ «προοδευτικοὶ» σὲ κάθε χώρα, ὑποστηρίζουν ἀκρίτως τὰ σχέδια μίας παρασιτικῆς, τραπεζοχρηματιστικῆς, μὴ παραγωγικῆς οἰκονομίας, ἔ, αὐτὸ εἶναι ἕνα πολὺ συμφεροντολογικὸ κομπρεμί, ποὺ λὲν καὶ στὴν ἀριστερᾶ ἀργκό.

Δὲν ἰσχυρίζεται κάποιος ὅτι βιομηχανίες μὲ ἔντονη ἔκλυση διοξειδίου δὲν μολύνουν τὸ περιβάλλον. Ἀλλὰ ὅλη αὐτὴ ἡ ὑποστηρικτικὴ καμπάνια σὲ μία ἐνεργειακὴ μετάλλαξη, ποὺ ὠφελεῖ συγκεκριμένα οἰκονομικὰ συμφέροντα, γίνεται ἐξόφθαλμα προπαγανδιστικὴ γιὰ δύο λόγους:

  • Πρῶτον γιατί εἶναι προϊὸν καπιταλιστικῶν ἀντιθέσεων ὅπως ἐνεγράφθη πρὶν καὶ προωθεῖ συγκεκριμένα συμφέροντα.
  • Δεύτερον καὶ ἐξ ἴσου σημαντικό, γιατί προστίθεται στὴν μεγάλη ἁλυσίδα τεχνασμάτων, μὲ τὰ ὁποία οἱ ἄνθρωποι διχάζονται, ξεχνοῦν κυρίαρχα καὶ ζωτικὰ προβλήματα ὅπως ἡ πείνα, ἡ ἐκμετάλλευσις, οἱ πόλεμοι, ἡ καταστροφὴ τοῦ περιβάλλοντος (καὶ ὄχι τοῦ κλίματος) καὶ ὠθῶνται τεχνηέντως σὲ μία ἄλλου εἴδους παγκοσμιοποίηση, αὐτὴ τῶν κυρίαρχων μὴ-ἰδεολογιῶν, ὅπου ἕνα παγκόσμιο διευθυντήριο ἀποφασίζει γιὰ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα τῶν πάντων.

Ὁ Τρᾶμπ, αὐτὸς ὁ Τρᾶμπ, μὲ τὰ ὅσα κακὰ ἔχει, μίλησε γιὰ πατριωτισμὸ ἐνάντια στὴν παγκοσμιοποίηση. Ναί, ὁ πρόεδρος τῆς ἰμπεριαλιστικῆς ὑπερδυνάμεως μίλησε ἐνάντια στὴν παγκοσμιοποίηση. Καὶ ἐδῶ μπαίνει τὸ βασικὸ ἐρώτημα. Οἱ πολέμιοι τοῦ Τράμπ, οἱ προοδευτικοί, ντεμὲκ ἀριστεροί, τί ἀντιπαρατάσσουν σέ αὐτήν τήν δήλωση;

Παγκοσμιοποίησις μέχρι νά παγώσῃ ἡ κόλασις καί μία παγκόσμιος διακυβέρνησις μέ ἡγέτες μαριονέτες ὅπως τό δυστυχισμένο κορίτσι ἀπό τήν Σουηδία;

Θὰ ἦταν ἐξόχως ἐνδιαφέρουσα μία τέτοια συζήτησις.

Δανόπουλος Περικλῆς

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply