Ὑπάρχει περίπτωσις νά ἀντιδράσουν οἱ Ἕλληνες στόν ἐποικισμό;

Ὁ ὑπουργὸς ἀμύνης τῆς ἑλληνικῆς δημοκρατίας ἀπεκάλυψε στὸν Ἀντένα, ὅτι τοῦ «ἀπαγορεύεται» ἀπὸ τὶς ΜΚΟ νὰ ἐπισκεφθῇ περιουσία τοῦ ὑπουργείου του, ὅπως εἶναι τὰ στρατόπεδα ποὺ ἔχουν μετατραπῆ σὲ δομές.
Ἡ δήλωσις ἔγινε τὴν Παρασκευὴ (νομίζω) στὸν Παπαδάκη τοῦ Ἀντένα.

Σὲ μία χώρα ποὺ ἔχει ἐλάχιστα ἀξιοπρεπῆ δημοσιογραφία καὶ ἐλαχίστους ἀξιοπρεπεῖς πολίτες ἔπρεπε νὰ ἔχη γίνη πολιτικὸς σεισμός.
Στὴν χώρα ὅμως ποὺ ἡ ἀδελφὴ καὶ ἡ ἐξαδέλφη τοῦ πρωθυπουργοῦ εἶναι ἐπὶ κεφαλῆς τῶν ἐμβληματικῶν MKO action aid καὶ solidarity now τοῦ ἱδρύματος Γιώργου Σόρου ἦταν ἁπλὰ Παρασκευή.

Ἡ χώρα οὔτε ἀξιοπρεπῆ μέσα ἐνημερώσεως διαθέτει, ἀλλὰ δυστυχῶς οἱ πολίτες της δὲν διακρίνονται πλέον ἀπὸ ὁποιανδήποτε ἀξιοπρέπεια.
Οὔστ νὰ χαθοῦμε παλιόσκυλα…..

Λύσις; (ἐκ τοῦ προχείρου!!!)
Φέρτε τὴν Μόρια στὴν Ἐκάλη καὶ τὴν Βάρκιζα τώρα!
Βάλτε ἕναν «Μοριανὸ» στὸ σπίτι κάθε κουλοσκύλου μήπως καὶ σταματήσῃ ἡ ἐξέγερσις.

Δὲν ξέρω ποιὰ εἶναι ἡ λύσις στὸ λαθρομεταναστευτικό.
Αὐτὸ ποὺ σίγουρα ξέρω ὅμως εἶναι ὅτι εἶναι ἐκτὸς εὐρωπαϊκῶν πλαισίων.
Ἡ διάσωσις ὅμως τοῦ Ἔθνους ὑπερέχει τοῦ δικαιωματισμου τῆς Ἡνωμένης Εὐρώπης.

Ἕνα διαβρωμένο ἔθνος ὅμως, ἀπὸ τὴν κορυφὴ ὡς τὰ νύχια, μὲ πολιτικὸ προσωπικὸ δέσμιο τῶν κελευσμάτων τῆς Γερμανίας (ἐπειδὴ τοὺς κρατοῦν ἀπὸ 500 μεριές), δὲν ἔχει ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ νὰ παρατηρῇ τὴν πυρὰ νὰ γιγαντώνεται γιὰ νὰ πέσῃ μέσα καὶ νὰ ἀποτεφρωθῇ.

Ἀνέβασα ὀλίγον τοὺς τόνους, ὅπως βλέπετε, στὸ ἐποικιστικό.
Τὸ ἔκανα γιατί μὲ καθυστέρηση κατάλαβα, καθὼς στὴν πόλη μου δὲν ὑπάρχουν ἔποικοι, ὅτι εἶναι σοβαρὸ ἐθνικὸ πρόβλημα.

Βλέπω σήμερα, ὅτι κάποιοι θεωροῦν ὅτι ἡ κυβέρνησις καὶ ἡ ΝΔ θὰ πάθουν ζημιὰ ἀπὸ τὸ θέμα.
Προσωπική μου ἄποψις εἶναι, ὅτι θὰ πάθουν τόση ζημιὰ ἀπὸ τὸ θέμα ὅσο ἔπαθε ὁ ΣΥΡΙΖΑ μὲ τὸ μακεδονικό. Καμμία δηλαδὴ πλὴν ἐλαχίστων ἀπωλειῶν.
Θεωρῶ δὲ ὅτι ἐὰν ὁ Κυριάκος μᾶς «χαρίσῃ» ἕνα μὲ δύο εἰκοσάρικα ἀκόμη, ἡ ἔστω ἕνα πενηντάρικο, στὸν ΕΝΦΙΑ, θὰ ἐνισχυθῆ κιὅλας.
Οἱ ἀπώλειες θὰ ἀφοροῦν κάποιους ἐλαχίστους, ποὺ ἴσως γίνουν ἀντικείμενο μικρῆς παραβατικότητος ἀπὸ τοὺς ἐποίκους (κλοπή, ξυλοδαρμὸ κλπ) ἡἤ, ἐὰν τοὺς φακεύσουν τὴν γυναίκα τους (καὶ γὶ αὐτὸ τὸ τελευταῖο δὲν εἶμαι καθόλου σίγουρος ἐὰν θὰ ἐπαναστατήσουν ἢ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ πάρουν βαθειὰ ἀνάσα ἀνακουφίσεως ποὺ δὲν ἐφάκευσαν καὶ τοὺς ἰδίους.).
Ὑπάρχει πάντα βέβαια ὁ κίνδυνος νὰ φακευθοῦν καὶ νὰ τοὺς ἀρέσῃ, ὅποτε δὲν μιλᾶμε γιὰ κόστος ἀλλὰ γιὰ πολιτικὸ κέρδος.

Ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία εὑρίσκεται σὲ ὁλικὴ νάρκωση κανονικότητος καὶ τέτοια μικροπροβλήματα δὲν πρόκειται νὰ τὴν ἀφυπνίσουν.
Αὐτὸ εἶναι τὸ πολιτικὸ σχόλιό μου γιὰ τὸ ἐποικιστικό.

Κυργιάκο φάκευσέ μας νὰ γουστάρουμε…
…ἀρκεῖ νὰ μὴν χρησιμοποιοῦμε πλαστικὰ καλαμάκια,  βεβαίως βεβαίως.

«Ἕνας»

(Visited 1,284 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ὑπάρχει περίπτωσις νά ἀντιδράσουν οἱ Ἕλληνες στόν ἐποικισμό;

Leave a Reply