Ὑπάρχουν …τυχαία γεγονότα στήν Μυτιλήνη;

Ὕπουλος, βρώμικος καὶ πολυσύνθετος ὁ ὑβριδικὸς πόλεμος ποὺ δεχόμεθα.
Κάποιοι… ἐπεδίωξαν ἐχθές, νὰ ὑπάρξουν νεκροὶ στὴν Μόρια. Νὰ «κτυπήσουν» στὸ συναίσθημα πάλι, τῶν Ἑλλήνων.

Γιὰ ἀγνώστους λόγους, περὶ τῆς πέμπτης ἀπογευματικῆς τῆς Κυριακῆς, ἐξέσπασαν δύο πυρκαϊές. Ἡ μία σὲ ἐλαιοκτήματα (ἐκτὸς καταυλισμοῦ, ἀπόστασις 400 μέτρων) καὶ ἡ ἄλλη σὲ οἰκίσκους («ζώνη 4» ἐντὸς στρατοπέδου). Ἡ ἐκτὸς τοῦ οἰκισμοῦ πυρκαϊὰ ἔσβησε ἀμέσως ἀλλὰ ἡ ἐντὸς ἐπεκτάθη καὶ κατέστρεψε μεγάλο τμῆμα τοῦ στρατοπέδου. Ἐπὶ πλέον, παρὰ τὰ ἐμπόδια ποὺ ἀντεμετώπισαν οἱ πυροσβέστες, ὑπεχρεώθησαν νὰ ἀποχωρήσουν, ἐφ΄ ὅσον ἐδέχθησαν ἐπιθέσεις ἀπὸ ἑκατοντάδες «πρόσφυγες» καὶ μετανάστες, οἱ ὁποῖοι τελικῶς κατέστρεψαν καὶ δύο τοὐλάχιστον πυροσβεστικὰ ὀχήματα.

Ὁ Ἐρντογαν μᾶς ἀπείλησε (μὴν ξυπνᾶτε τὸν γίγαντα) καί, μετὰ ἀπὸ λίγην ὥρα, ἔγινε ἡ Μυτιλήνη μπάχαλο.
Τυχαῖο γεγονός;

Ἀφορμὴ γιὰ τὴν ἀποσυμφόρηση τῶν νησιῶν, καὶ μετεγκατάσταση τῶν ἀλλοδαπῶν στὴν ἐνδοχώρα καί, φυσικά, τὴν ἀνακατανομὴ ἀνὰ περιφέρεια (ἔτσι κι ἀλλοιῶς δρομολογημένη) ὅσο τὸ δυνατὸν πιό «ἀνώδυνα» στὴν συνείδηση;

Προδοτικὲς κυβερνήσεις ὑποτεταγμένες πλήρως στὰ σχέδια τῶν παγκοσμιοποιητῶν, κι ἕνας λαὸς «μουδιασμένος» καὶ ἀνήμπορος νὰ ἀντιδράσῃ παρακολουθῶντας τὸν ἀφανισμό του.
Θλίψις…

Μόργκαν Χρῆστος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply