Δολιοφθορεῖς, πράκτορες κι ἀνθέλληνες κατέστρεψαν συνειδητῶς τὴν παιδεία (β)

Γράφαμε λοιπόν, πρὸ ἡμερῶν, γιὰ τὶς νέες διαπιστώσεις περὶ παιδείας, ποὺ ἐπικρατοῦν στὴν χώρα. Ἕνα σχέδιον ποὺ δὲν ἔτυχε, ἀλλὰ ἐπέτυχε, κατόπιν πολλῶν ἀνθελληνικῶν, μισανθρωπίνων καὶ ὑπούλων σχεδιασμῶν.

Στὶς διαπιστώσεις εἶναι ὅλοι τους μαννίτσες. Στὸ προλαμβάνειν ἀπόντες (γιὰ νὰ μὴν πῶ καὶ συνεργοί!!!).

Δολιοφθορεῖς, πράκτορες κι ἀνθέλληνες κατέστρεψαν συνειδητῶς τὴν παιδεία (α)

Ἐπαναλάβαμε πώς…

…ὡς γνωστόν, αὐτὰ τὰ ζητηματάκια δὲν μᾶς προκύπτουν λόγῳ …τυχαιότητος, παρὰ μόνον βάσει συγκεκριμένου σχεδιασμοῦ, ποὺ οἱ ἀπαρχές του ξεκινοῦν ἀπὸ κάτι «εὐαγῆ» ἱδρύματα, κάτι «ἰδιαιτέρου τύπου» στοὲς καὶ κάτι περίεργες λέσχες…

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Κι ὅμως… Παρὰ τὶς εἰς βάρος τους κραυγές, παρὰ τὶς φανφάρες, παρὰ τούς, περὶ τοῦ ἀντιθέτου ἰσχυρισμούς, ἡ παιδεία ἦταν -καὶ εἶναι- γεγονός, τὰ παιδιὰ εἰσέρχονται στὰ σχολεία γιὰ νὰ ξεχάσουν ἀκόμη κι αὐτὰ ποὺ ἔμαθαν στὸ σπίτι τους καὶ ἡ κοινωνία μας κατήντησε μία ἑτερόκλητος συλλογὴ …ἠλιθίων καὶ μαζανθρώπων.

Πάντα ὅμως ὅλως αὐτὰ συνέβησαν (καὶ συμβαίνουν)ὑπὸ τὴν ὑψηλὴ ἐποπτεία καὶ τὸν ἔλεγχο τῶν «παρατηρητῶν»-δεσμοφυλάκων μας ἢ ἄλλως τῶν «μπάτσων τοῦ πλανήτου» τῶν Ἀμερικανῶν, ποὺ πιστά, ἐδῶ καὶ χρόνια, φροντίζουν μόνον γιὰ τὰ συμφέροντα τῶν τοκογλύφων, ἐνᾦ πάντα αἰσθάνονται ἰδιαιτέρως ὑπερήφανοι γιὰ τὶς ὑπηρεσίες τους.

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Μά ποιός νά μᾶς τά ἐξηγήσῃ; Ποιός νά μᾶς ἐνημερώση γιά νά προστατευθοῦμε ἐμεῖς καί τά παιδιά μας; Ποιός τέλος πάντων θά σηκώση ἀνάστημα γιά νά καταγγείλῃ τά πασιφανῆ εἰς βάρος μας ἐγκλήματα; Οἱ λιᾶκοι, οἱ βερέμηδες ἤ οἱ μπαμπινιώτηδες, πού κρατοῦσαν (καὶ κρατοῦν ἀκόμη) τήν παιδεία στά χέρια τους; Ἤ μήπως ὁ πSoros καί τά ἰδρύματά του, πού πλέον (ἐπισήμως) ἐλέγχουν τούς πάντες καί τά πάντα σέ αὐτόν τόν τόπο;

Λιάκος, ΕΛΙΑΜΕΠ, Μπαμπινιώτης καὶ τὸ σύστημα (ἀ)παιδείας τους.

Στις πρόσφατες διαρροές την 26/8 του Wikileaks διέρρευσαν και ονόματα προσώπων που είτε ενεργούν, πληροφορούν είτε προστατεύονται από την Αμερικανική Κυβέρνηση. Δύο τέτοια ονόματα προκύπτουν εδώ για την Ελλάδα. Οι Καθηγητές Βερέμης και Κουλουμπής. Χαρακτηριστική είναι η λέξη “protect” δίπλα στο όνομά τους. Είναι γνωστό άλλωστε ότι ο Ted Κουλουμπής, πριν γίνει Καθηγητής (πριν τον κάνουν καλύτερα “Καθηγητή”) και έλθει στην Ελλάδα υπηρέτησε για επτά (7) !!! ολόκληρα χρόνια στις Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις και σε αρκετές Intelligence εκεί θέσεις. Λέτε να έχει καμία σχέση με το έγγραφο;

Προστασία Βερέμη-Κουλουμπῆ ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς;

Ποιός φίλης;

Ἐδῶ πάντως, ἅπαντες, τὸ βούλωσαν γιὰ τὰ μνημόνια, ποὺ ἦσαν τὸ οἰκονομικὸ πρόσχημα, γιὰ νὰ ἀποπερατωθῇ ἡ δολιοφθορὰ εἰς βάρος μας. Θά ἀντιδροῦσαν σέ κάτι πολύ σοβαρότερον καί ἐπικινδυνότερον ὅπως ἡ παιδεία; Θά τολμοῦσε κάποιος ἀπό αὐτούς πού, ὑποτίθεται, πώς ἔπρεπε νά θίξουν τό ζήτημα, νά ἀντισταθῇ ἐμπρός στόν τόσο ὕπουλο αὐτόν σχεδιασμό;

Ἂλλως τέ, παρ’ ὅλα αὐτά, παρὰ τὶς ἄναρθρες καὶ δίχως ἐπιχειρήματα κραυγές, ποὺ περισσότερο ἐξεφράζοντο γιὰ νὰ τρομάξουν παρὰ γιὰ νὰ αἰτιολογήσουν κάποιο ἀπὸ ὅλα αὐτὰ τὰ (ἐννοιολογικά, ἀντιληπτικὰ καὶ τελικῶς κατὰ τῆς κοινῆς λογικῆς) ἐγκλήματα, διαρκῶς πολλαπλασιάζοντο τόσο οἱ «ὀρθοπολιτικοὶ» πολέμιοι τῆς γλώσσης, ὅσο νὰ φαντάζῃ ὁ κάθε ὑπερασπιστὴς τῆς γλώσσης(καί, κατ’ ἐπέκτασιν τῆς παιδείας) ὡς …«ἐχθρὸς τοῦ λαοῦ». Τυχαίως νομίζετε πώς ὅλη ἡ ἀριστερίλα τοῦ πλανήτου πρῶτα κι ἐπάνω ἀπό ὅλα πολεμᾶ τήν παιδεία, ζητῶντας νά …ἁπλοιποιῶνται διαρκῶς τά ἐκπαιδευτικά προγράμματα, πρό κειμένου νά προκύπτουν ὅλο καί περισσότεροι χαχόλοι;

Παρὰ τὶς ἀπειλὲς λοιπὸν καὶ παρὰ τὶς στοχοποιήσεις, ὅλων αὐτῶν ποὺ ἐπέμεναν νὰ ἀποδεικνύουν πὼς ὑπάρχει σχέδιον ἀποδομήσεως τῆς παιδείας στὴν χώρα, τὸ γεγονὸς εἶναι ἕνα: οἱ «γενεὲς τῶν ἑπτακοσίων (ἢ ἑξακοσίων ἢ τετρακοσίων πλέον) λέξεων» εἶναι ἐδῶ καὶ τρομάζουμε ὅταν …ἀνοίγουν τὸ στόμα τους ἢ ὅταν ἐπιχειροῦν νὰ συντάξουν ἔνα κείμενον ἤ, ἀκόμη χειρότερα, ὅταν ἐπιχειροῦν νὰ …σκεφθοῦν!!!
Ἀφήνουμε ὅμως κατὰ μέρος τὸν στιγματισμό τους καὶ τὰ περὶ «συνωμοσιολογίας» πού, ὑποτίθεται, πὼς τοὺς συνῴδευαν, γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ διακρίνουμε τὸ ἐὰν εἶχαν, ἤ ὄχι, δίκαιον γιὰ τοὺς ἰσχυρισμούς τους καὶ τὶς καταγγελίες τους, ἰδίως γιὰ τὸν ῥόλο τῶν δημοσιοκάφρων καὶ ὄσων ἐκρύβοντο πίσω τους.

Εἶναι, ἐν ὀλίγοις, γεγονὸς ἀδιαμφισβήτητον πλέον, ποὺ ἐγγυᾶτο -δυστυχῶς μας!!!- ἕναν βεβαιωμένο ξεπεσμὸ καί, συντομότατα καταληκτικῶς, μίαν ταφόπλακα στὸ θέμα τῆς ἀντιληπτικότητος, ὅλων τῶν κοινωνιῶν, παγκοσμίως. Κι ὅπλο αὐτῆς τῆς κατάντιας ἦταν, εἶναι καὶ θὰ παραμείνη ἡ παιδεία. Μία ταφόπλακα ποὺ μᾶς ἐπέβαλε τὸ ὑπουργεῖον παιδείας, μέσῳ τῶν διαφόρων -ἀδαῶν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον (ἢ καὶ ἐντεταλμένων, κατὰ περίπτωσιν)– ὑπουργῶν, μά, κυρίως, μέσῳ τῶν «εἰδικῶν συμβούλων» (βλέπε καὶ λιᾶκο), μέσῳ τοῦ παιδαγωγικοῦ ἰνστιτούτου (βλέπε καὶ βερέμη τοῦ ΕΛΙΑΜΕΠ), μέσῳ τῶν δημοσιοκάφρων (βλέπε τὶς ὁδηγίες ἁπλοποιήσεως τῆς γλώσσης), μέσῳ τῶν πανεπιστημιακῶν (βλέπε κι ἐμμίσθους πράκτορες ξένων πρεσβειῶν) καί, καταληκτικῶς, μέσῳ τῶν δασκάλων (ποὺ εἴθισται νὰ ἐπιδιώκουν κάθε μορφὴ ἁπλοποιήσεως καὶ γιὰ νὰ μὴν κουράζονται οἱ ἴδιοι μά, κυρίως, γιὰ νὰ καταστρέφουν παιδικὰ μυαλά), ἢ ἀκόμη καὶ τῶν ἰδίων τῶν γονέων, ποὺ «τόσα ξέρουν καὶ τόσα ἀποδέχονται»…!!! Στὴν πραγματικότητα ἡ «δωρεὰν καὶ ὑποχρεωτικὴ παιδεία» εἶναι τὸ μέσον παραγωγῆς προθύμων δούλων καὶ ἠλιθίων.

Καί, γιὰ νὰ λέμε τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά τους, δίχως ἀρλουμπολογίες καὶ ἄσκοπες κορῶνες, ἂς θυμηθοῦμε πὼς πέραν τῶν παραποιήσεων τοῦ ἰσοκρατικοῦ λόγου, μᾶς ἔχουν πείση πὼς ἐμεῖς, στὰ σχολεία τῆς παιδείας καὶ τῆς καφροποιήσεώς μας ἢ ἄλλως τῆς δουλοποιήσεώς μας, ὄχι μόνον δὲν λαμβάνουμε ἑλληνικὴ (ἰσοκρατικὴ ἢ ἀκόμη καὶ κάτι λιγότερο) παιδεία, ἀλλὰ μέσα σὲ αὐτὰ τὰ εὐγαγῆ ἱδρύματα ἐκκολάπτονται οἱ κάθε λογῆς καὶ εἴδους πολέμιοι τῆς πραγματικῆς ἑλληνικῆς παδείας.  

Τί ἀκριβῶς εἶπε ὁ Ἰσοκράτης γιά τούς μετέχοντες Ἑλληνικῆς Παιδείας

Κι ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ δὲν εἶναι …τυχαῖοι οἱ ὑπουργοὶ ποὺ ἀναλαμβάνουν αὐτὸ τὸ νευραλγικὸν ὑπουργεῖον (ὅπως γιὰ παράδειγμα ἡ κεραμέως ποὺ πρὶν γίνῃ ὑπουργὸς ἔλαβε τὶς …εὐλογίες τῆς Μπίλντεμπεργκ!!!)…
…θ
ὰ ἐπανέλθω συντόμως μὲ στοιχεία καὶ ὀνόματα, γιὰ νὰ ἀποδείξω πὼς κάποιοι δὲν εἶναι ἁπλῶς ἀδαεῖς, παρὰ συνειδητοὶ συνεργοὶ καί, κατ’ ἐπέκτασιν ἐγκληματίες.

Φιλονόη

Σημείωσις

Καί τί θά μποροῦσε νά προσφέρῃ μία ἑλληνοκεντρική ἤ, τέλος πάντων, ἕνας ἀληθῶς ἀνθρωποκεντρικός κι ἔντιμος καί φιλαλήθης μηχανισμός ἐκπαιδεύσεως;
Θά μποροῦσε νά …μετουσιώσῃ τόν ἠλίθιο σέ ἔξυπνο; Ἤ θά μποροῦσε νά κάνῃ τόν μισάνθρωπο φιλάνθρωπο;
Τίποτα ἀπὸ τὰ δύο φυσικά… Τὸ μόνον ποὺ θὰ μποροῦσε νὰ προσφέρῃ εἶναι τὰ ἐρεθίσματα -καὶ μόνον αὐτά!!!- ὤστὲ ἐὰν κάποιοι ἐκ τοῦ συνόλου θὰ ἐπιθυμοῦσαν νὰ ἀπελευθερωθοῦν ἀπὸ (κάθε εἴδους, μορφῆς κι ἐπιπέδου) δεσμά, νὰ μποροῦν εὔκολα νὰ τὸ πραγματοποιήσουν.
Συνεπῶς; Συνεπῶς πάλι καταλήγουμε στοὺς βαθμοὺς Ἐλευθερίας ποὺ τελικῶς στοχεύουν ὅλα τὰ σαπρόφυτα τοῦ κόσμου μας, συνειδητῶς ἢ μή.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δολιοφθορεῖς, πράκτορες κι ἀνθέλληνες κατέστρεψαν συνειδητῶς τὴν παιδεία (β)

  1. Συγχαρητήρια, Φιλονόη! Καὶ νὰ προσθέσω καὶ ἐγὼ κάτι: Ὁ κουλουμπὴς εἶναι
    ὁ “ἀντιβασιλεὺς” τῶν ροκφέλλερ στὴ χώρα μας. Καὶ μπράβο σου, ποὺ ἀνακάλυψες τὴν προϋπηρεσία του στὸν ἀμερικανικὸ στρατό. Καὶ τὸ τελευταῖο: ἐπειδὴ “κουλουμπῆς” δὲν ξέρω νὰ σημαίνη κάτι στὰ ἑλληνικά, πρέπει νὰ προέρχεται ἀπὸ τὴν ἑβραϊκὴ ρίζα k-l-b.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *