Γιὰ ὅλα εὐθύνεται πάντα ἡ «κλιματικὴ ἀλλαγή»…

Φθινοπωρινὴ βροχὴ => κλιματικὴ ἀλλαγὴ
Σεισμὸς => κλιματικὴ ἀλλαγὴ
Πυρκαϊὰ στὸ δάσος => κλιματικὴ ἀλλαγὴ

Πλημμύρα, βουλώνουν τὰ λούκια => κλιματικὴ ἀλλαγὴ
Πολλὴ ὑγρασία => γίναμε Μπανγκόκ, κλιματικὴ ἀλλαγὴ
Πολλὴ ζέστη => λειώνουν οἱ πάγοι, κλιματικὴ ἀλλαγὴ
Πολὺ κρύο => λειώνουν οἱ πάγοι, κλιματικὴ ἀλλαγὴ
Προσφυγανάστες => κλιματικὴ ἀλλαγὴ

Μήπως εἶστε λίγο μαλάκες;

Ἕλλην Ἐξοργισμένος

εἰκόνα

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply