Βιβλιοπαρουσίασις γιὰ τὸ «Τότε ποὺ ἦλθαν οἱ Βάρβαροι»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

Οἱ Ἐκδόσεις ΠΕΛΑΣΓΟΣ καὶ ὁ συγγραφέας Κωνσταντῖνος Δημητριάδης ἔχουν τὴν τιμὴ νὰ σᾶς προσκαλέσουν τὴν Πέμπτη 10 Ὀκτωβρίου 2019, στὶς 7:00 μ.μ., στὸ Φουαγιὲ τοῦ Δημαρχειακοῦ Μεγάρου Στροβόλου, στὴν παρουσίαση τοῦ Νέου βιβλίου τοῦ συγγραφέως, μὲ τίτλο
ΟΤΑΝ ΗΛΘΑΝ ΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ

Τὴν ἐκδήλωση θὰ χαιρετίση ὁ ἀξιότιμος Δήμαρχος Στροβόλου κ. Ἀνδρέας Παπαχαραλάμπους.
Κεντρικὸς ὁμιλητὴς θὰ εἶναι ὁ Νομικὸς κ. Πᾶνος Ἰωαννίδης.

Στὴν παρουσίαση τῆς Πέμπτης, ἀπεφάσισα νὰ μὴν κουρασθοῦν ὅσοι θὰ παρευρεθοῦν.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ἀρχικὰ θὰ ὑπάρξη ὀλιγόλεπτος χαιρετισμὸς τοῦ οἰκοδεσπότου μας, Δημάρχου Στροβόλου κ. Ἀνδρέα Παπαχαραλάμπους, ἀκολούθως θὰ ὁμιλήση γιὰ τὸ βιβλίο καὶ τὸ 1974 γενικώτερα ὁ γνωστὸς σὲ ὅλους σας ἔγκριτος Νομικὸς καὶ Ἀνεξάρτητος Ὑπερκομματικὸς Πολιτευτὴς κ. Πάνος Ἰωαννίδης καὶ ἡ ἐκδήλωσις θὰ κλείση μὲ μίαν ὀλιγόλεπτο, ἀλλὰ πολὺ περιεκτική, δική μου ὁμιλία γιὰ τὸ μέχρι σήμερα ἔργο μου ὡς Ἱστορικὸς Ἐρευνητὴς καὶ Συγγραφεύς, καθὼς καὶ τὸ τί ἀντιμετώπισα στὴν πορεία μου.
Δηλαδὴ ἡ ἐκδήλωσις θὰ διαρκέσει περίπου μία ὥρα καὶ ἕνα τέταρτο.

Δημητριάδης Κωνσταντῖνος

(Visited 151 times, 1 visits today)
Leave a Reply