Ὑπάρχουν καὶ ἀφανεῖς Ἥρωες

Ἥρωες δὲν εἶναι μόνον αὐτοὶ ποὺ στὴν μάχη ἐκράτησαν τὴν θέση τους ἀγωνιζόμενοι, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν θὰ ζοῦσαν ἢ θὰ πέθαιναν…
Ἥρωες καί, μάλιστα, ἀφανεῖς, εἶναι κι αὐτοὶ πού, ἀψηφῶντας τὶς φῆμες γιὰ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς Κύπρου, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974 καὶ μὲ τὶς ἀπειλὲς τῆς Τουρκίας γιὰ καταβύθιση ὁποιουδήποτε πλοίου θὰ ἔπλεε πρὸς τὸ νησί, ἔβαλαν πλώρη ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ γιὰ τὴν Λεμεσό, δίχως νὰ σταματήσουν, πρὸ κειμένου νὰ μεταφέρουν καύσιμα καὶ ἐφόδια στὴν Ἐθνικὴ Φρουρά….

Αὐτοὺς τιμῶ μὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ αὐτὴν τὴν ἀναφορά μου.
Αὐτοὺς τιμῶ καὶ σὲ αὐτούς ἀναφέρομαι στὰ βιβλία μου, «Κύπρος 1974, ἡ Μεγάλη Προδοσία» καὶ «Τότε ποὺ Ἦλθαν οἱ βάρβαροι»…


Δημητριάδης Κώνσταντῖνος

Υ.Γ. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Ὑποστράτηγος Καραγιάννης δὲν μποροῦσε νὰ ἔλθῃ νὰ ἀναλάβῃ τὰ καθήκοντα τοῦ Α/ΓΕΕΦ τὴν ἡμέρα τοῦ διορισμοῦ τοῦ λόγῳ τοῦ …ναυτικοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ νησιοῦ!!!!

 

(Visited 122 times, 1 visits today)
Leave a Reply