Ὑπάρχουν καὶ ἀφανεῖς Ἥρωες

Ἥρωες δὲν εἶναι μόνον αὐτοὶ ποὺ στὴν μάχη ἐκράτησαν τὴν θέση τους ἀγωνιζόμενοι, ἀνεξαρτήτως τοῦ ἐὰν θὰ ζοῦσαν ἢ θὰ πέθαιναν…
Ἥρωες καί, μάλιστα, ἀφανεῖς, εἶναι κι αὐτοὶ πού, ἀψηφῶντας τὶς φῆμες γιὰ ναυτικὸ ἀποκλεισμὸ τῆς Κύπρου, τὸν Ἰούλιο τοῦ 1974 καὶ μὲ τὶς ἀπειλὲς τῆς Τουρκίας γιὰ καταβύθιση ὁποιουδήποτε πλοίου θὰ ἔπλεε πρὸς τὸ νησί, ἔβαλαν πλώρη ἀπὸ τὸν Πειραιᾶ γιὰ τὴν Λεμεσό, δίχως νὰ σταματήσουν, πρὸ κειμένου νὰ μεταφέρουν καύσιμα καὶ ἐφόδια στὴν Ἐθνικὴ Φρουρά….

Αὐτοὺς τιμῶ μὲ αὐτὴν τὴν φωτογραφία καὶ αὐτὴν τὴν ἀναφορά μου.
Αὐτοὺς τιμῶ καὶ σὲ αὐτούς ἀναφέρομαι στὰ βιβλία μου, «Κύπρος 1974, ἡ Μεγάλη Προδοσία» καὶ «Τότε ποὺ Ἦλθαν οἱ βάρβαροι»…


Δημητριάδης Κώνσταντῖνος

Υ.Γ. Κατὰ τὰ ἄλλα ὁ Ὑποστράτηγος Καραγιάννης δὲν μποροῦσε νὰ ἔλθῃ νὰ ἀναλάβῃ τὰ καθήκοντα τοῦ Α/ΓΕΕΦ τὴν ἡμέρα τοῦ διορισμοῦ τοῦ λόγῳ τοῦ …ναυτικοῦ ἀποκλεισμοῦ τοῦ νησιοῦ!!!!

 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

1 thoughts on “Ὑπάρχουν καὶ ἀφανεῖς Ἥρωες

  1. Γιατί δεν εστάλη υπό του Καραμανλή τεθνεώτος αεροπορικώς στην Κύπρο ο υποστράτηγος Καραγιάννης; Το αεροπλάνο θα μπορούσε να προσγειωθεί σε βρετανική βάση, τη στιγμή μάλιστα που οι Βρετανοί “χειροκροτούσαν” και αυτοί την “αποκατάσταση της δημοκρατίας” στην Ελλάδα. Εξ άλλου, είχε επιτευχθεί εκεχειρία από την 22.07.1974. Μήπως έπρεπε να παραμείνει ο Γεωργίτσης και λοιποί, προς ολοκλήρωση του “έργου” των. Διότι ο τεθνεώς “αντιλαμβάνετο”, έλεγε, “την τουρκική εισβολή στην πρώτη φάση της τουλάχιστον”. Δυσανασχετούσε για τον Αττίλα ΙΙ, διότι τότε ήταν αυτός Π/Θ και δεν ήξερε τι άλλο να πει στον κόσμο, πλην του ανεπαρκούς “η Κύπρος κείται μακράν”. Το δυστύχημα είναι ότι η ελληνική ύπαιθρος βρίθει από ματσούκια, τα οποία παραμένουν αχρησιμοποίητα.

Ἀπαντῆστε

Ἡ ἠλεκτρονική σας διεύθυνση δὲν θὰ δημοσιευθεῖ. Τὰ ὑποχρεωτικὰ πεδία σημειώνονται μὲ *