Γουστάρουμε, κατὰ βάθος τὸ …«ὀθωμανικό» μας!!!

Τὸ Πακιστὰν μισεῖ κάθε τί Ἑλληνικὸ καὶ στηρίζει ἀπροκάλυπτα τὸν δικτατοροσουλτάνο καὶ τὴν δικτατορία του ἠθικὰ καὶ ὑλικὰ γιὰ νὰ σφάζῃ Συρίους καὶ Κούρδους καθημερινῶς.

Φαντασθεῖτε ἐὰν τὰ βάλῃ καὶ μαζύ μας τὸ τί ἔχει νὰ γίνῃ.
Ἐμεῖς οἱ μ@λακὲς πονοψυχούληδες, λατρεύουμε τοὺς ἰσλαμοπακιστανοὺς λαθροεποίκους καὶ τοὺς δίδουμε σπίτια κι ἐπιδόματα.

Do the math…

Καλογεράκης Μανώλης

(Visited 291 times, 1 visits today)
Leave a Reply