Τί πραγματικά συμβαίνει μέ τίς αὐξομειώσεις μεταναστευτικῶν ῥοῶν;

Προσοχή!!!
Διαβάσατε τὴν ἀλήθεια γιὰ τὶς μεταναστευτικὲς ῥοὲς στὰ νησιά!!!

Σύμφωνα μὲ τὰ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς κυβερνήσεως (ἀπὸ ἐδῶ) τὸν μῆνα Ὀκτώβριο 2019 ἔφθασαν συνολικῶς στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου 9.213 λαθρομετανάστες (ἢ 9.251 σὲ 270 σκάφη, σύμφωνα μὲ τὸ Aegean Boat).

Μία προσεκτικὴ ἔρευνα ὅμως καὶ στὰ ἐπίσημα στατιστικὰ στοιχεῖα τῆς Τουρκικῆς Ἀκτοφυλακῆς (ἀπὸ ἐδῶ) μᾶς δείχνει τὸ ἑξῆς: Τὸν μήνα Ὀκτώβριο ἐνεποδίσθη ἡ εἴσοδος 336 σκαφῶν μὲ 11.910 λαθρομετανάστες, δηλαδή, περισσοτέρους ἀπὸ ὅσους ἦλθαν τὸ ἴδιο χρονικὸ διάστημα στὰ νησιά. Ἐκτὸς αὐτοῦ ἡ Τουρκικὴ Ἀκτοφυλακὴ τὸν μήνα Ὀκτώβριο ἐνετόπισε στὶς ἀκτὲς 7.845 λαθρομετανάστες, οἱ ὁποῖοι συνελήφθησαν ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ Ἀστυνομία (δηλαδὴ ἀκόμη 226 σκάφη πρὶν νὰ ἐξέλθουν στὴν θάλασσα).

Προσέξατε λοιπόν: Τὸν Ὀκτώβριο ἀπὸ τὰ 832 σκάφη μὲ 28.968 λαθρομετανάστες ποὺ ἦσαν ἕτοιμοι νὰ ἔλθουν στὰ νησιά, τελικῶς ἦλθαν 270 σκάφη μὲ 9.213 ἄτομα (ποσοστὸ περίπου 32%), ἐνῶ τὸ ὑπόλοιπο 68% (562 σκάφη μὲ 19.755 ἄτομα) ἐνεποδίσθη ἀπὸ τὴν Τουρκικὴ Ἀκτοφυλακὴ καὶ τὴν Ἀστυνομία.

Ἀπὸ τὰ στοιχεῖα αὐτὰ προκύπτει τὸ ἑξῆς ἐρώτημα: Τελικῶς ὁ Ἐρντογᾶν ἀνοιγοκλείνει πραγματικὰ τήν στρόφιγγα τῶν ῥοῶν ἢ ἁπλῶς καὶ μόνον τὴν χρησιμοποιεῖ σὰν μέσο ἀπειλῆς ὅταν θέλῃ νὰ ἐκβιάσῃ καταστάσεις;;;
Φαντασθεῖτε σὲ ποιὰ κατάσταση θὰ εἴχαμε φθάση ἐὰν ἡ Τουρκία ἄφηνε ἐντελῶς ἀνεξέλεγκτες τὶς ῥοές!!!!

Εἰκόνα 1:
(στατιστικὰ συλλήψεων Τουρκικῆς Ἀκτοφυλακῆς στὴν θάλασσα)

Εἰκόνα 2:
(στατιστικὰ συλλήψεων Τουρκικῆς Ἀστυνομίας στὶς ἀκτὲς πρὶν ἐξελθουν στὴν θάλασσα)

Εἰκόνες 3-4:
(συλλήψεις στὴν θάλασσα στὶς 30-31/10 μὲ ἀριθμὸ σκαφῶν, περιοχή, ἐθνικότητες κλπ.)

Εἰκόνα 5:
(ἡ συνολικὴ κατάστασις στὶς 30/10, δὲς καὶ εἰκόνα 3.)

Εἰκόνα 6:
(στοιχεῖα ἀπὸ Aegean Boat Report)

Ὁμὰς Ἐρεύνης Μυτιλήνης

ΥΓ. Πιθανὸν νὰ ὑπάρχουν μικρὲς ἀποκλίσεις σὲ κάποια νούμερα ἀνάλογα μὲ τὴν πηγή.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply