Ὑπὲρ ταχύτητες σὲ ἕνα διαλυόμενο κράτος γιὰ νὰ διευκολυνθῇ ὁ ἐποικισμός!!!

Μέσα σὲ …48 (!!!!!!!) ὧρες εἶχαν κάνη τὰ πάντα, πρὸ κειμένου νὰ στεγάσουν τοὺς λάθρο!!!

Τέτοια ταχύτης, ὀργάνωσις, μελέτη καὶ ἀποπεράτωσις ἔως τότε οὐδέποτε ἔχει συμβῆ στὰ ἑλληνικὰ χρονικά!!! Ἀκόμη καὶ σὲ περιόδους σεισμῶν ἢ ἄλλων θεομηνιῶν.

Ἐκεῖ βλέπετε ἐπρόκειτο γιὰ Ἕλληνες.
Τὸ ξενοδοχεῖο εἶναι τὸ «Αἴγλη» τῶν Θερμοπυλῶν καὶ τὸ ἔργο ἔγινε ὑπὸ τὸν Κωστάκη τὸν Μπακογιάννη (ναί, αὐτὸν ποὺ ἐψήφισαν οἱ Ἀθηναῖοι γιὰ νὰ μετατρέψῃ τὴν Ἀθήνα σὲ Καμποῦλ)!!!

Δεῖτε καὶ πιὸ κάτω τὶς χρηματοδοτήσεις ἀπὸ τὸν Κρατικὸ προϋπολογισμὸ τοῦ ξενοδοχείου ὡς πρὸς τὸ ..κέτερινγκ τῶν λάθρο.

Καὶ παρ’ ὅλα αὐτὰ ὁ Ἀθηναϊκὸς λαὸς τὸν ἐψήφισε.Β. Κωνσταντῖνος 

(Visited 344 times, 1 visits today)
Leave a Reply