Φοροδιαφυγή, φοροκλοπὴ κι ἄλλες θεωρίες ἑνὸς ἀρχιληστάρχου…

Διαβάζω ἄρθρα ἐπὶ ἄρθρων ἀπὸ «ἐγκρίτους» οἰκονομολόγους περὶ φοροδιαφυγῆς, φοροκλοπῆς, τοὺς τρόπους νὰ μειωθῇ ἠλεκτρονικῶς κλπ.Δάκρυα ἐπὶ δακρύων γιὰ τὸ φορολογικὸ βάρος ποὺ φέρουν οἱ μισθωτοὶ τοῦ ἰδιωτικοῦ τομέως, οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι καὶ οἱ συνταξιοῦχοι.

Οὐδείς, ἐκτὸς ὀλίγων ἐξαιρέσεων, ἀρθρογραφεῖ γιὰ τὶς τρεῖς οἰκονομικὲς ἀλήθειες, ποὺ γνωρίζουν ὅλοι ἀλλὰ δὲν θέλουν νὰ παραδεχθοῦν.

  • Πρῶτον. Τὸ τεράστιο φορολογικὸ καὶ ἀσφαλιστικὸ βάρος ποὺ σηκώνουν ὅσοι ἐπιχειροῦν (φυσικὲς καὶ νομικὲς ὀντότητες) σὲ συνάρτησι μὲ τὶς συνθῆκες – περιβάλλον ποὺ ἐπιχειροῦν, τὰ ὁποία εἶναι ξεκάθαρα ἐχθρικά.
  • Δεύτερον. Ποιά εἶναι ἡ ἀνταποδοτικότης τῶν φόρων – τελῶν καί εἰσφορῶν; Πολὺ ἁπλᾶ ποῦ πηγαίνουν τὰ λεφτά. Μήπως ἔχουμε τεράστιο κράτος; Μήπως ἔχουμε συνταξιοδοτικό σύστημα τερατούργημα; Μήπως ἔχουμε ὑπεραρίθμους ὑπαλλήλους στόν δημόσιο τομέα καί τί εἴδους ὑπηρεσίες αὐτοί προσφέρουν;
  • Τρίτον καὶ σπουδαιότερον. Ποιό εἶναι τό ἀντικίνητρον γιά νά μή φοροδιαφύγῃ κάποιος; Μήπως τό ἴδιο τό ὑπάρχον θεσμικό φορολογικό καί ἀσφαλιστικό πλαίσιο μέ τούς ὑπερόγκους φορολογικούς συντελεστές καί τήν ἐπιτηδευμένα δαιδαλώδη σύνθεσί του ἀποτελεῖ ἀπό μόνο του το ἰσχυρότερον ἀντί-κίνητρον;

Τελικῶς πῶς μπορεῖ καί στέκεται ἡ οἰκονομία τοῦ τόπου μετά ἀπό τέτοιο φοροκυνηγητό; Μήπως οἱ μαῦρες ῥοές εἶναι αὐτές πού τήν ἔχουν κρατήσει ὀρθία;

Ἀγαπητοὶ φίλο. Ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς ἔχουμε δημιουργήσει κι ἀνεχόμεθα ἕναν ἀρχί-λήσταρχο ποὺ ἔχει τὸ μακρύ του χέρι μονίμως στὶς τσέπες μας κι ἁρπάζει, μὲ κάθε πρόσφορο μέσον, ὅσα μπορεῖ. Ὅλα σχεδὸν τὰ χρήματα ποὺ μαζεύει ληστεύοντάς, πηγαίνουν γιὰ τὴν σίτισι τοῦ κομματικοῦ στρατοῦ ἐπιβολῆς ὅλων τῶν ἀποχρώσεων καὶ τοῦ «ὄχλου» τῶν πριμοδοτουμένων τοῦ συστήματος ποὺ ἔχει ἐγκαθιδρύσει, δεκαετίες τώρα. Τὴν ἰδίαν ὥρα δέ, ποὺ ἐμφανῶς μᾶς ληστεύει ἀπὸ ὅλες τὶς πάντες, φορολογῶντας ἀκόμη καὶ τὸν ἀέρα ποὺ ἀναπνέουμε, μᾶς κουνᾶ καὶ τὸ δάκτυλο χρησιμοποιῶντας τὸ «βαθὺ κράτος» σὲ ὅλες τὶς ἐκφάνσεις του.

Αὐτὸν τὸν ἀρχί-ληστὴ καὶ τὰ «στρατά» του, τὸν ἀντιμετωπίζεις μόνον μὲ δύο τρόπους. Εἴτε παραμένεις ἐκτὸς συστήματος, εἴτε τὴν κοπανᾶς μὲ ἐλαφρᾶ πηδηματάκια γιὰ ἄλλες πολιτείες.

Ἡ ἀλήθεια λοιπὸν εἶναι πὼς στὸν τόπο τοῦ ἀρχί-ληστάρχουν δὲν ὑπάρχουν, μὰ οὔτε ἰσχύουν, οἱ ὅροι φοροδιαφυγὴ καὶ φοροκλοπή.
Ὑπάρχει μόνον ὁ ὅρος φορο-ἀποφυγή, ἡ ὁποία, στὴν τελική, εἶναι ἴσως ἡ μόνη ἄμυνα γιὰ αὐτοὺς ποὺ δὲν ἔχουν τὴν ἐπιλογὴ τῆς κοπάνας!

Ἀγαλιώτης Γιῶργος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Φοροδιαφυγή, φοροκλοπὴ κι ἄλλες θεωρίες ἑνὸς ἀρχιληστάρχου…

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Φοροδιαφυγή, φοροκλοπὴ κι ἄλλες θεωρίες ἑνὸς ἀρχιληστάρχου… -

Leave a Reply