Ὑπάλληλος τοῦ Soros ἡ «Ἐθνικὴ συντονίστρια» γιὰ τὰ «ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα»!!!

Μία ἀνησυχητικὴ ἐξέλιξη εἴχαμε πρὶν ἀπὸ μερικὲς ὧρες, ἡ ὁποία μάλιστα ἀνεκοινώθη διὰ χειλέων τοῦ πρωθυπουργοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη: Ἡ Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη, ψυχολόγος στὸ ἐπάγγελμα ἡ ὁποία ἀνεκοινώθηκε ὡς «Ἐθνικὴ Συντονίστρια» στὸ κυβερνητικὸ σχέδιο γιὰ τὰ «ἀσυνόδευτα προσφυγόπουλα», βάσει τῶν στοιχείων τοῦ βιογραφικοῦ της, εἶναι ὑπάλληλος… τοῦ Τζὸρτζ Σόρος!

Συγκεκριμένα ἡ Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη εἶναι Λέκτωρ Δημοσίου Ὑγείας στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου, τὸ ὁποῖο ἀνήκει σὲ fund, ἰδιοκτησίας τοῦ Τζὸρτζ Σόρος!

Τὸ 2017 ἡ μέχρι τότε ἰδιοκτήτρια Laureate Education, Inc καὶ ἡ Galileo Global Education, ἑταιρεία ὑπὸ τὴν αἰγίδα τῆς Providence Equity, μίας παγκοσμίου ἑταιρείας διαχειρίσεως περιουσιακῶν στοιχείων, ὑπέγραψαν συμφωνία πωλήσεως τῶν πανεπιστημιακῶν ἱδρυμάτων τῆς Laureate στὴν Ἰταλία καὶ τὴν Κύπρο, ἔναντι €225 ἑκατομμυρίων ($263 ἑκατομμύρια). Ἡ συναλλαγὴ ἐπραγματοποιήθη τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2018!

Κι ἐδῶ ἀρχίζουν τὰ «ὡραία»: Η Galileo ἀνήκει στὴν Providence Equity Partners, μία ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες ἑταιρεῖες ἰδιωτικῶν ἐπενδυτικῶν κεφαλαίων στὸν κόσμο ἡ ὁποία χειρίζεται ἐπενδύσεις ὕψους 50 δισεκατομμυρίων δολλαρίων καὶ στὴν ὁποία μεγαλομέτοχος εἶναι ὁ … Τζὸρτζ Σόρος!

Τὰ ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα τοῦ Galileo παρέχουν ἀκαδημαϊκὰ προγράμματα, ὅπως: τέχνη, κινούμενα σχέδια, βιντεοπαιχνίδια, σχεδιασμὸς γραφικῶν καὶ κινουμένων σχεδίων, σχεδιασμὸς ἐσωτερικῶν χώρων, μόδα καὶ ἐπιχειρήσεις μόδας καθὼς καὶ ἐπικοινωνία, κινηματογράφο καὶ τηλεόραση, γαστρονομία, τουρισμό, διαχείριση.

Ὅλες αὐτὲς οἱ δραστηριότητες κατευθύνονται καὶ ἐλέγχονται ἀπὸ τὸν Τζὸρτζ Σόρος.

Ἡ Εἰρήνη Ἀγαπηδάκη ψυχολόγος, ὅπως εἶναι Λέκτωρ Δημοσίου Ὑγείας στὴν Ἰατρικὴ Σχολὴ τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Πανεπιστημίου Κύπρου. Καὶ τώρα ἀπὸ ὅλη τὴν Ἑλλάδα ἐπελέηη αὐτὴ γιὰ νὰ «συντονίσῃ» τὴν ἐγκατάσταση στὴν χώρα 6.000 παιδιῶν μουσουλμάνων πού, μυστηριωδῶς, εὑρέθησαν ἀσυνόδευτα στὴν Ἑλλάδα!

Θὰ διερωτηθῆ κάποιος καλόπιστος εὔλογα «Γιατί ἡ συγκεκριμένη;». «Ἦταν πολὺ γνωστὴ στὸ… facebook» λὲν οἱ συνεργάτες τοῦ πρωθυπουργοῦ!

Στὴν σελίδα τῆς Εἰρήνης Ἀγαπηδάκη θὰ δῆ κάποιος νὰ γράφῃ γιὰ τοὺς πρόσφυγες ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ παιδιά, «καυτηριάζοντας ῥατσιστικὲς συμπεριφορές».

Καὶ μετὰ ἦλθε ἡ πρόσληψίς της… στὸ Εὐρωπαϊκὸ Πανεπιστήμιο Κύπρου τοῦ Τζῶρτζ Σόρος.
Ἐν συνεχείᾳ, τελείως τυχαίως προφανῶς, ἀνέλαβε ἕνα ἀπίστευτο, πρωτοφανὲς στὰ ἑλληνικὰ χρονικά, ἔργο: Τὸν συντονισμὸ τῆς ἐγκαταστάσεως 6.000 παιδιῶν μουσουλμάνων στὴν Ἑλλάδα!

Νὰ τονίσουμε ὅτι ὁ τίτλος τῆς «Ἐθνικῆς Συντονιστρίας» εἶναι ἀνώτερος ἀπὸ αὐτὸν τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, ἰσότιμος μὲ αὐτὸν ὑπουργοῦ καί, ὅπως ἀνεκοίνωσε ὁ πρωθυπουργὸς Κυριάκος Μητσοτάκης, «θὰ ἀναφέρεται κατ’ εὐθείαν στὸ πρωθυπουργικὸ γραφεῖο»!

Δὲν θέλουμε νὰ εἴμαστε κακόπιστοι, ἀλλὰ μήπως ὅλα αὐτὰ δὲν εἶναι τυχαῖα καὶ ἡ διείσδυσις τοῦ Τζῶρτζ Σόρος φθάνει μέχρι τὸ γραφεῖο τοῦ πρωθυπουργοῦ;

Πηγὴ κειμένου ProNews-gr

*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*

Δοξιάδης, Singular καὶ Σόρος.

Στὸ πλευρὸ τῆς Εἰρήνης Ἀγαπηδάκη, o συγγραφεὺς Ἀπόστολος Δοξιάδης, γόνος τῆς γνωστῆς οἰκογενείας. Ὁ πατέρας του Ἀποστόλου, Κωνσταντῖνος Ἄπ. Δοξιάδης μαζὺ μὲ τὴν ALPHABANK ὡς κύριο μέτοχο καὶ τὸν Ἀνδρέα Γ. Δρυμιώτη εἶχαν τὴν ἐταιρία ΔΕΛΤΑ Πληροφορικὴ ποὺ ἔβγαζε τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἐκλογῶν παλαιότερα, ἀπὸ τὸ 1981 μέχρι τὸ 2009. Μετὰ ἀνέλαβε ἡ Singular Logic, ποὺ ὅμως εἶχε συγχωνευθῆ μὲ τὴ ΔΕΛΤΑ Πληροφορικὴ ἀπὸ τὸ 2001. Στὴν ἰδίαν οἰκογένεια ἀνήκει καὶ ἡ Σοφία, κόρη τοῦ Ἀποστόλου Θ. Δοξιάδου, ποὺ ὑπαντρεύθη τὸν Στυλιανὸ Σπ. Ζαββό, κουμπάρο τοῦ Σόρος.

Παραπομπές:

Α) ProNews-gr: Ὑπάλληλος τοῦ Τ.Σόρος ἡ «Ἐθνικὴ Συντονίστρια» γιὰ ἐγκατάσταση σὲ Ἑλλάδα τῶν «ἀσυνοδεύτων προσφυγόπουλων»!

Β) Ἑλληνικὲς Οἰκογένειες: Ἀπόστολος Δοξιάδης

Γ) Euro2day 9.04.2001: SINGULAR – ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ: Ἐνεκρίθη ἡ συγχώνευσις

Δ) Δρυμιώτης Ἀνδρέας, Σύμβουλος Ἐπιχειρήσεων, ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Ε) Ἀθηναϊκὸς γάμος παραδοσιακὸς Ἡ Ἀθηναία Σοφία Ἄπ. Δοξιάδη στὸν χορὸ τοῦ Ἠσαΐα μὲ τὸν Στυλιανὸ Σπ. Ζαββὸ 

ἔρευνα  Πανορμίτης Σπανὸς

ἐπιμέλεια κειμένων Φιλονόη καὶ Φίλοι

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply