Ξελάσπωσε ἕνας ἀκόμη …ἄριστος!!!

Αἰσιοδοξῶ.
Μόλις ἐπληροφορήθην ὅτι ὁ κύριος Νικόλαος Γεωργιάδης ἀπεδόθη «λευκὸς» στὴν κοινωνία ἀπὸ τοὺς ἀστηρίκτους ἰσχυρισμούς, ὅτι διεκόρευε ἀνήλικα ἀγοράκια στὴν Μολδαβια, ὅπου εὑρίσκετο μὲ κάποιον, ἀπὸ τοὺς δεκάδες ὀργανισμοὺς τοῦ ΟΗΕ, ποὺ προσλαμβάνει μόνον ἄριστους.

Ἔτσι θὰ μπορέση νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ νὰ ὑπουργοποιηθῇ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη στὴν θέση τοῦ Κουμουτσάκου καὶ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα τῶν ἀσυνοδεύτων προσφυγοπαίδων.

Θὰ ἀνοίξη ἔτσι καὶ ὁ δρόμος τοῦ Γιώργη Κουμουτσάκου γιὰ νὰ γίνῃ ΥΠΕΞ στὴν θέση τοῦ Νίκου Δένδια, ποὺ θὰ γίνη β’ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως.

Τὰ νέα λοιπὸν εἶναι ἐξαιρετικὰ γιὰ τὸν τόπο.

«Ἕνας» 

Υ.Γ. Κάποιοι κακεντρεχεῖς θὰ ποῦν, ὅτι ὁ Νικόλαος Γεωργιαδης δὲν ἀθωώθη, ἀλλὰ τὸ ἀδίκημά του ἁπλὰ παρεγράφη.
Αὐτοὺς τοὺς ἀφήνω στὴν χλεύη τῆς ἱστορίας, μιᾶς καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀνεχθοῦν τοὺς ἀρίστους.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ξελάσπωσε ἕνας ἀκόμη …ἄριστος!!!

Leave a Reply