Ξελάσπωσε ἕνας ἀκόμη …ἄριστος!!!

Αἰσιοδοξῶ.
Μόλις ἐπληροφορήθην ὅτι ὁ κύριος Νικόλαος Γεωργιάδης ἀπεδόθη «λευκὸς» στὴν κοινωνία ἀπὸ τοὺς ἀστηρίκτους ἰσχυρισμούς, ὅτι διεκόρευε ἀνήλικα ἀγοράκια στὴν Μολδαβια, ὅπου εὑρίσκετο μὲ κάποιον, ἀπὸ τοὺς δεκάδες ὀργανισμοὺς τοῦ ΟΗΕ, ποὺ προσλαμβάνει μόνον ἄριστους.

Ἔτσι θὰ μπορέση νὰ χρησιμοποιηθῇ καὶ νὰ ὑπουργοποιηθῇ ἀπὸ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη στὴν θέση τοῦ Κουμουτσάκου καὶ νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα τῶν ἀσυνοδεύτων προσφυγοπαίδων.

Θὰ ἀνοίξη ἔτσι καὶ ὁ δρόμος τοῦ Γιώργη Κουμουτσάκου γιὰ νὰ γίνῃ ΥΠΕΞ στὴν θέση τοῦ Νίκου Δένδια, ποὺ θὰ γίνη β’ ἀντιπρόεδρος τῆς κυβερνήσεως.

Τὰ νέα λοιπὸν εἶναι ἐξαιρετικὰ γιὰ τὸν τόπο.

«Ἕνας» 

Υ.Γ. Κάποιοι κακεντρεχεῖς θὰ ποῦν, ὅτι ὁ Νικόλαος Γεωργιαδης δὲν ἀθωώθη, ἀλλὰ τὸ ἀδίκημά του ἁπλὰ παρεγράφη.
Αὐτοὺς τοὺς ἀφήνω στὴν χλεύη τῆς ἱστορίας, μιᾶς καὶ δὲν μποροῦν νὰ ἀνεχθοῦν τοὺς ἀρίστους.

(Visited 158 times, 1 visits today)
One thought on “Ξελάσπωσε ἕνας ἀκόμη …ἄριστος!!!

Leave a Reply