Θύματα τῆς ΟΠΛΑ γιατί δὲν ἤθελαν τὸν …κομμουνισμό!!!

Ἐγκλήματα κομμουνιστῶν…

Φωτογραφία τῆς Ἐλπίδος Φωτιάδου μὲ καταγωγὴ ἀπὸ τὴν πόλη τῶν Πατρῶν, ἀδελφὴ Ἕλληνος ἀξιωματικοῦ, ὁ ὁποῖος, ἀπὸ τὸ 1942, εὑρίσκετο ἤδη στὴν Μέση Ἀνατολή.

Ἡ Ἐλπὶς Φωτιάδου ἀπὸ τὸ 1938 εἶχε τοποθετηθῆ ὡς δασκάλα σὲ σχολεῖο τῆς Καισαριανῆς, ὅπου διέμενε μαζὺ μὲ τὴν μητέρα τῆς Σοφία, καθὼς ὁ πατέρας τῆς εἶχε ἀποβιώση τὸ 1942.

Κατὰ τὴν περίοδο τῶν «Δεκεμβριανῶν του 1944» ἡ ἐν λόγῳ δασκάλα συνελήφθη τὴν 19η Δεκεμβρίου τοῦ 1944 ἀπὸ τὴν τοπικὴ «ΟΠΛΑ» (ὀργάνωσις προσκειμένη στὸ ΕΑΜ\ΚΚΕ), μὲ τὴν αἰτιολογία ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Κατοχῆς δὲν εἶχε ἐνταχθῆ σὲ κάποιαν κομμουνιστικὴ ὀργάνωση, παρὰ τὶς ἐπανειλημμένες προσκλήσεις τοῦ ΚΚΕ.
Ἔτσι ἐχαρακτηρίσθη ὡς «ἀντιδραστικὴ» καὶ ᾡδηγήθη στὰ «γραφεῖα» τῆς «ΟΠΛΑ» γιὰ δῆθεν ἀνάκριση. Ἐκεῖ τελικῶς ἐξυλοκοπήθη ἀνηλεῶς (μαρτυρία τῆς μητέρας τῆς Σοφίας ποὺ τὴν ἐπεσκέφθη).

Τὸ πτῶμα τῆς ἀτυχοῦς δασκάλας, μαζὺ μὲ ἄλλα δώδεκα, ἀνευρέθη ἀργότερα, τὴν 24η Δεκεμβρίου τοῦ 1944 (παραμονὲς Χριστουγέννων), γυμνὸ καὶ παρεμορφωμένο ἀπὸ τοὺς ξυλοδαρμούς, μὰ καὶ σπασμένες ὅλες τὶς ἀρθρώσεις (ἐγκληματολογικὴ ἔκθεσις), στὸ ῥέμα τῆς Καισαριανῆς ἀπὸ ἔνοπλο τμῆμα τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ, τὸ ὁποῖον περιπολοῦσε.

Δωρεὰ φωτογραφίας καὶ ἱστορικοῦ ἀρχείου τῆς ἐγγονῆς κ.Ἐλπίδας Παπαδάκη.

Κανέλλος Ντόντος 

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply