Συμφωνίες διεφθαρμένων

Ἡ Ἑλλὰς ὑπεδέχθη πρὸ ἡμερῶν τὸν διεφθαρμένο ἑβραῖο Νετανιάχου γιὰ νὰ ὑπογράψῃ μαζύ του …συμφωνία, ἐνῶ ὁ ἴδιος ἐπικαλεῖται «ἀσυλία» στὴν χώρα ἔναντι τῶν βαρυτάτων κατηγοριῶν διαφθορᾶς ποὺ τὸν διώκουν!

Καί,  ὑπ΄ αὐτὲς τὶς συνθῆκες, ὁ γελωτοποιὸς Δένδιας νομίζει ὅτι θὰ διασκεδάση τὴν ἐπισκίαση τῆς Μεσογείου ἀπὸ τὴν δυναμική του Σουλτάνου Ῥετζὲπ Ταγὶπ Ἐρντογκᾶν…
Πάντα μὲ γελοία «ἐξωτερικὴ πολιτικὴ» ἡ Ἑλλάς!

Καλέντζης Ἀριστοτέλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply