Φιλοξενία …«προσφύγων» σέ ἁρματαγωγά;

Ἁρματαγωγὰ τοῦ ἑλληνικοῦ πολεμικοῦ ναυτικοῦ προσήγγισαν στὴν Λέσβο (καί, κατὰ πῶς λέγεται, ἀκολουθοῦν Χῖος καὶ Σάμος) γιὰ νὰ φιλοξενήσουν παράνομα εἰσελθόντες μετανάστες στὸ ἀκριτικὸ νησί.

Ἐὰν αὐτὰ τὰ ἔκανε συριζέϊκη κυβέρνησις, θὰ τὴν σοικτηρίζατε 24 ὧρες τὸ 24ωρο. Τώρα ὅλα εἶναι εὔπεπτα καὶ ἀνεκτά. Ἡ χώρα αἰσθάνεται σὰν νὰ ἤπιε σαμπάνια.
Οὔστ Μητσοτακόσκυλα, οὔστ Μητσοτάκουλες, οὔστ ὑποκριτὲς καὶ Φαρισαῖοι!!!

Πρόκειται περὶ ἠλιθίων ἡ γιὰ ἀνθρώπους σὲ διατεταγμένη ὑπηρεσία ἐμπεδώσεως τῆς πραγματικότητος.
Σήμερα τὰ Μητσοτάκουλα τρῶν ξύλο γιὰ τὴν μετατροπὴ τῶν ἁρματαγωγῶν σὲ δομὲς φιλοξενίας.

Σὲ μία κρίσιμο, γιὰ τὴν κοινὴ γνώμη στιγμὴ ἐντάσεως μὲ τὴν φίλη καὶ γείτονα Τουρκία, κάνουν μία παντελῶς ἄστοχη κίνηση.
Κάνει κρύο σήμερα καὶ σὲ οὐδὲ ἕναν ἀξίζει νὰ τὸ βιώνῃ, οὔτε στοὺς παράνομα καὶ ἀπρόσκλητα εἰσελθόντες μετανάστες, Θὰ μποροῦσε ὅμως τὸ ἑλληνικὸ κράτος νὰ στείλῃ πλοῖα «πολιτικά».
Ἀντί ὅμως πολιτικῶν πλοίων ἔστειλε πολεμικὰ πλοῖα ἔστω καὶ ἁρματαγωγά, τὰ ὁποία, κατὰ πῶς διαβάζουμε, εἶναι ἐφοδιασμένα μὲ προμήθειες τριῶν μηνῶν, ἀλλὰ καὶ μὲ πρόσθετα στελέχη ὑπαξιωματικῶν. 

Ἐπειδὴ αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν εἶναι ἀετονύχηδες, ἀβίαστα βγάζω τὸ συμπέρασμα ὅτι τὸ κάνουν ἐπίτηδες.
Μᾶς δείχνουν κατάμουτρα ποιοὶ κάνουν κουμάντο.

Κουμάντο σήμερα κάνουν στὴν Ἑλλάδα οἱ πάσης φύσεως διεθνεῖς ὀργανισμοὶ καὶ οἱ Μ.Κ.Ο., ἐντολοδόχος καὶ broker τῶν ὁποίων εἶναι ὁ τύπος ποὺ παριστάνει τὸν Ἕλληνα πρωθυπουργό.
Τὸ γραφεῖο του εἶναι δὲ διεβρωμένο ἀπὸ πάσης φύσεως σοσιαλιμπερὰλ φρικιά, τὰ ὁποία κανονίζουν τὶς πολιτικές.

Εἶναι νωρὶς βέβαια ἀκόμη γιὰ νὰ ἐκδηλωθῇ γενικευμένη δυσαρέσκεια. Ὅσον μὲ ἀφορᾶ ὅμως εἶναι καὶ ἀπίστευτο τὸ πῶς ὁ ἑλληνικὸς λαός, μετὰ τὴν περιπέτεια ΣΥΡΙΖΑ, δὲν θέλει νὰ παραδεχθῇ ὅτι ἔπεσε σὲ μία ἀκόμη λούμπα.
Ἀνίκανος καὶ ἄμοιρος περιμένει νὰ τοῦ συμβῇ τὸ μοιραῖο.

Ὅπως τοῦ ἀξίζει ἐξ ἄλλου.

«Ἕνας»

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply