Θά βάλουμε …«πλάτη» γιά νά διασφαλισθοῦν τά κέρδη τῶν πολυεθνικῶν;

Ἡ Ἑλλάς, ἡ Κύπρος καὶ τὸ Ἰσραὴλ ὑπέγραψαν πρὸ μερικῶν ἡμερῶν, τὴν κατασκευὴ τοῦ ἀγωγοῦ EastMed, χωρὶς ὅμως ἡ Ἑλλὰς νὰ ἔχῃ ἀνακηρύξη προηγουμένως τὴν δική της ΑΟΖ.

Μὲ τὴν ὑπογραφὴ αὐτὴν υἱοθετεῖται τὸ εὐνοϊκότατο σενάριο ὅπου τὸ Καστελλόριζο τῶν 500 κατοίκων οὐσιαστικῶς ἐξαφανίζει τὴν ὅποια ΑΟΖ τῆς Τουρκίας τῶν 100 ἑκατομμυρίων. Μόνο στὸ ἀκραῖο σενάριο δὲν παρεμβάλλεται τουρκικὴ ΑΟΖ στὸν σχεδιασμό. Μάλιστα ἀκόμη καὶ Ἕλληνες σύμβουλοι διαμηνύουν ὅτι μία προσφυγὴ τοῦ θέματος στὴν Χάγη δὲν θὰ ἦταν εὐνοϊκὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα γιὰ τὸ ἐν λόγῳ γεωγραφικὸ τμῆμα.

Ὡς γνωστὸν ἡ Ἑλλὰς δὲν ἔχει κἂν ἐπεκτείνη τὰ χωρικά της ὕδατα στὰ 12 μίλια λόγῳ τοῦ casus beli ἀπὸ Τουρκία, ὅποτε φαντάζεσθε αὐτὴ ἡ συμφωνία τί ἐπιπτώσεις θὰ ἔχη.

Δὲν ξέρω τί διαβεβαιώσεις ἐδόθησαν σὲ αὐτὸ τὸ κράτος ποὺ δὲν μπορεῖ νὰ διαχειρισθῇ πέντε πόντους χιόνι στὴν Μαλακάσα ἢ τὴν βύθιση ἑνὸς μικροῦ δεξαμενοπλοίου στὸν Σαρωνικό, πάντως ἐὰν περιμένουν ὅτι θὰ βάλουμε πλάτη σὲ αὐτὴν τὴν ἀποικία χρέους γιὰ τὰ κέρδη πολυεθνικῶν καὶ τὶς φαντασιώσεις Κούλη καὶ Ἀλέξη εἶναι βαθειὰ γελασμένοι.

Κρατηθεῖτε φίλες καὶ φίλοι… Τὸ 2020 προμηνύεται ἐπεισοδιακό!

Ἀλέξανδρος

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply