Δὲν μᾶς εἶπαν πολλὰ γιὰ τὸ ξεβράκωμα ποὺ ἔκανε ὁ Richy Gervais…

Μὲ ἐτοῦτα καὶ μὲ ἐκεῖνα στὴν Ἑλλάδα ἔγιναν γνωστὲς οἱ παπαργιές, ποὺ εἶπε ὁ νέος μας συμπολίτης Τὸμ Χᾶνκς (ἀκόμη ἕνα σοσιαλιμπερὰλ σκουπίδι δηλαδὴ) καὶ ἔμειναν τελείως ἀσχολίαστες, ἢ δὲν ἀνάλογο ἐδόθη βάρος, στὶς ἀτομικὲς βόμβες ποὺ ἐξετόξευσε πρὸς τὸ golden globes awards ὁ Βρεταννὸς stand up comedian Richy Gervais.

Μέσα σὲ 7 λεπτὰ καὶ 30 δευτερόλεπτα ἐξεβράκωσε τὴν κλίκα τοῦ Χόλυγουντ καὶ τὴν πολιτικὴ ὀρθότητα τελείως.
Τὰ ἀγράμματα καθάρματα, ποὺ παριστάνουν τὴν παγκόσμια πνευματικὴ ἐλίτ, ἐδέχθησαν μία ἥττα ἀσύμμετρο
Θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες.
Ο Gervais εἶναι ἕνας κλασσικος liberal , ὁ ὁποῖος εἰρήσθω ἐν παρόδῳ, ἔχει πάηι καὶ στὸ πανεπιστήμιο.

Ἕνα μάτσο παιδόφιλοι καὶ φίλοι παιδοφίλων «ἐτηγανίσθηκαν» ἀπὸ τὸν Gervais μέσα στὸ σπίτι τους.

Τὸ ἐκφυλισμένο Χόλυγουντ σὲ σπιρὰλ ἀπαξιώσεως.

Χαιρετίζουμε.

«Ἕνας»

Σημείωσις

Ἔθνος μπαρμπαθωμάδων, αὐτὸ εἴμαστε.

Περιμένουμε ἕνα νεῦμα γιὰ νὰ ἱκανοποιηθῇ ἡ δουλικότης μας, μία καλὴ κουβέντα γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ ἐγώ μας.
Ἔτσι δὲν διστάζουμε νὰ κάνουμε ἀκόμη καὶ πρωτοσέλιδο, ἢ νὰ γράψουμε διθυραμβικὰ ποστ γιὰ τὶς ἀνακρίβειες καὶ τὴν ἐμπέδωση τῆς φολκλὸρ εἰκόνος, ποὺ θεωροῦμε ὡς μπαρμπαθωμάδες, ὅτι μᾶς περιποιεῖ αἴγλη.

Δεκάδες φίλοι μου ἀναπαρήγαγαν τὴν δήλωση τοῦ Χᾶνκς, ὅτι ξυπνᾶμε στὶς 12:00 καὶ κοιμόμαστε στὶς 3:00, μπεκροπίνοντας καὶ συζητῶντας.
Αὐτοὺς ποὺ ἤξερα ἐγὼ τοὐλάχιστον στὴν οἰκογένειά μου, τοὺς ἀνθρώπους ποὺ μὲ ἐδίδαξαν, σηκώνονταν ἀπὸ τὰ ἄγρια μεσάνυκτα καὶ ἐκοιμοῦνο νωρὶς τὸ βράδυ κι ἂς ἦσαν «ἀφεντικά».

Τοὺς Ἕλληνες ἐργάτες ποὺ ἐγνώρισα, ὅταν ἐργαζόμουν στὴν ἑλληνικὴ βιομηχανία, ὁμοίως ξυπνοῦσαν στὶς 4:00 καὶ στὶς 5:00 τὸ πρωὶ γιὰ νὰ εἶναι στὴ βάρδια τους στὶς 6:00.

Τὰ παιδιὰ πού μου φέρνουν τὸ πρωὶ τὸν καφὲ μὲ τὸμ δίσκο στὸ γραφεῖο, Ἑλληνόπουλα 15-16-17 ἐτῶν, ὁμοίως ξυπνοῦν ἀπὸ τὶς 6:00 γιὰ νὰ εἶναι στὴν δουλειὰ στὶς 7:00, γιατί σύμφωνα μὲ αὐτὰ πού μου λὲν (γιατί τοὺς ἐρωτῶ) στὶς 7:00 πρέπει νὰ ἐξυπηρετήσουν τὰ συνεργεῖα ποὺ πιάνουν δουλειά.

Χαίρονται οἱ μπαρμπαθωμάδες ὅταν κάποιος γνωστὸς νομίζουν ὅτι τοὺς κολακεύει λέγοντας τοὺς ἀχρήστους.
Ὁ ἑλληνικὸς μπαρμπαθωμισμὸς ἔχει ἀφετηρία τὴν ἐκστρατεία τοῦ ἑλληνικοῦ τουρισμοῦ στὰ τέλη τῆς δεκαετίας τοῦ ’50, ἀρχὲς ’60, ὅταν καλλιεργήσαμε αὐτὸ τὸ μοτίβο γιὰ νὰ φέρουμε μερικοὺς μπατιροτουρίστες. 
Οὔτε τὸ ἀνανεώσαμε ἀλλὰ οὔτε καὶ τὸ ἀναβαθμίσαμε ποτέ.
Τὸ κακὸ εἶναι ὅτι τὸ πιστέψαμε καὶ μᾶς ἀρέσει κιὅλας.

Ἀπὸ μπαρμπαθωμάδες ὅμως μόνον δούλους μπορεῖς νὰ περιμένῃς.

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

2 thoughts on “Δὲν μᾶς εἶπαν πολλὰ γιὰ τὸ ξεβράκωμα ποὺ ἔκανε ὁ Richy Gervais…

Leave a Reply