Ξεκάθαρος ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων

Σύμφωνα μὲ τὰ πιὸ πρόσφατα «ἐπίσημα» ἀρχεῖα, ὑπάρχουν στὴν χώρα μας περίπου 30.000 ἄστεγοι. Οἱ μισοὶ εἶναι στὴν εὐρυτέρα περιοχὴ τῆς πρωτευούσης. Μέχρι σήμερα ὅμως οὐδεὶς ἀπὸ τοὺς ἄθλιους γυμνοσάλιαγκες τοὺς πολιτικάντηδες ἔκανε κάτι. Τὸ ἀπόλυτο τίποτα!!!

Καὶ τὴν περασμένη ἑβδομάδα, ὡς γνωστόν, ὁ Κυριαλέξης Τσιπροτάκης ἔστειλετὰ ἁρματαγωγὰ τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ νὰ παίξουν τὸν ῥόλο ξενοδοχείων γιὰ τοὺς ἰσλαμολαθροεποίκους. 
Χωρὶς ντροπὴ (!!!) ποῦ δὲν ἐσκέφθη νὰ στείλῃ ἔστὧ κι ἔνα ἐξ αὐτῶν στὸν λιμένα τοῦ Πειραιῶς, γιὰ νὰ βοηθήσῃ στὸ ἐλάχιστο αὐτοὺς τοὺς κακοτύχους Ἕλληνες!

Οὐδέποτε ὕπηρξα ῥατσιστής. Ἀντιισλαμιστὴς εἶμαι μέχρι τὸ κόκκαλο καὶ δὲν ἀνέχομαι νὰ ὑποτιμοῦν τὴν νοημοσύνη μου καὶ τοὺς ἀγῶνες τῶν προγόνων μου ἐπειδὴ ἔτσι τὸ γουστάρει ὁ κάθε Κούντενχοφ-Καλλέργκι, ὁ κάθε Σόρος καὶ ἡ κάθε ΝΤΠ .

Καὶ ἐρωτῶ στὰ ἴσα ὅλους ἐσᾶς τοὺς ἀλληλεγγύους ἀνθρωπιστές. Ἐάν αὐτό δέν εἶναι ξεκάθαρος ῥατσισμός ἐναντίον Ἑλλήνων πτωχοποιημενων, ἀπὸ αὐτὴν τὴν ἰδίαν τὴν ΝΤΠ, τότε πεῖτε μου τί σκατά ἀκριβῶς εἶναι; 

Κούλη, δὲν σὲ βλέπω νὰ τὴν βγάζῃς τὴν τετραετία… 

Καλογεράκης Μανώλης

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

One thought on “Ξεκάθαρος ῥατσισμὸς κατὰ Ἑλλήνων

Leave a Reply